Hvordan laver vi god skole sammen? Også når det gælder inklusion 

Hvordan laver vi god skole sammen? Også når det gælder inklusion 

Læserbrev: Hvordan laver vi god skole sammen? Også når det gælder inklusion 

Vi har netop afholdt valgmøde i Kalundborg Lærerkreds. På mødet var der næsten ingen grænser for, hvad de opstillede kandidater ville gøre for at løfte Kalundborg Kommunes skolevæsen. Tusind tak for den store opbakning til vores fælles projekt - den kommunale folkeskole!

Vi vil dog inden valgdagen gerne sætte fokus på endnu et vigtigt element i folkeskolens hverdag, nemlig hvordan vi tilgodeser alle elevers behov og udfordringer, således at de fagligt og trivselsmæssigt bliver bedst muligt klædt på. En opgave som fortsat kræver alles opmærksomhed, er vilkårene for, hvordan vi kan inkludere flest mulige elever i almenskolen.

Her har vi i Kalundborg Lærerkreds fire konkrete forslag til, hvordan vi i hvert fald kan komme et godt stykke ad den rette vej:     

  • Prioritering af den nødvendige tid til klasselæreropgaven. Vi ved, at et tæt samarbejde med forældrene omkring hver eneste elev betyder uendelig meget for elevernes faglighed og trivsel gennem hele skoleforløbet, idet gode relationer er grundforudsætning for en vellykket læreproces.
  • Prioritering af tid til tolærerordning. Vi ved, at to lærere i klassen gavner elevernes faglige progression og giver tid til at tilgodese elevernes forskellige forudsætninger.
  • Prioritering af efteruddannelse af lærere med henblik på tilegnelse af specialpædagogiske kompetencer - og viden. Vi ved, at co-teaching (en almen-lærer og en specialpædagogisk uddannet lærer i klassen) understøtter alle elevers behov og udfordringer.
  • Prioritering af god normering i kommunens PPR, således at elever altid er sikret den rette hjælp i rette tid. Vi ved, at med hurtig udredning og hurtig visitation forebygger vi, at elevernes faglighed og trivsel går i stå.

Ambitiøst? Ja vores elever i Kalundborg Kommune fortjener det bedste!

Lone Varming, Kredsformand i Kalundborg Lærerkreds

Del