Hvordan kan regnvand håndteres på egen grund

Søndag d. 11. september inviterer Kalundborg Forsyning til at blive meget klogere på hvilke løsninger som kan etableres i egen have.

Hvordan kan regnvand håndteres på egen grund En af de løsninger som er etableret på Tømmerup Fri- og Efterskole er et regnbed som let kan laves i egen have. Foto: Kalundborg Forsyning.

Af Jens Nielsen

LAR står for ”Lokal Afledning af Regnvand”, og betyder at man håndterer regnvandet, der hvor det falder. Søndag d. 11. september inviterer Kalundborg Forsyning til at blive meget klogere på hvilke løsninger som kan etableres i egen have.

LAR står for ”Lokal Afledning af Regnvand”, og betyder at man håndterer regnvandet, der hvor det falder. LAR bruges som et alternav i den traditionelle afledning af regnvandet til kloakkerne. I stedet ledes regnvandet ud i haven eller på andre grønne arealer, hvor det siver ned og bliver til grundvand. Samtidig kan man som grundejer få tilbagebetalt op til 40% af tilslutningsbidraget, hvis man frakobler regnvandet fra den offentlige kloak.

Få inspiration til, hvordan regnvandet kan håndteres på egen grund.

Søndag den 11. september kan man blive klogere på, hvordan man som grundejer kan bidrage til lette og simple løsninger til at skabe mere grundvand og få regnvandet væk fra kloakken. Man kan samtidig møde dygtige og kompetente anlægsfolk som vil give inspiration til forskellige rekreative løsninger. Tømmerup- Fri og Efterskoles nye regnvandsløsninger vil fungere som et eksempel på udnyttelsen af regnvand som ressource og som rekreativ løsning for både virksomheder og borgere i Kalundborg Kommune.

Kom og vær med til festlighederne, når snoren klippes til de nye LAR-løsninger som er anlagt ved Tømmerup Fri- og Efterskole.

Indvielsen finder sted søndag den 11. september kl.10-14, ved Tømmerup- Fri og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Alle er velkommen, og forsyningen byder på lidt at spise og noget koldt at drikke. Der er snobrød til børnene ved amfiteatret.  

”Vi har glædet os enormt til at indvie de nye regnvandsløsninger, og vise hvordan man som almindelig husejer kan lave en alternativ regnvandshåndtering”, siger Heidi Braae, projektleder og kloakmester ved Kalundborg Forsyning, og fortsætter; ”der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål og få den rette vejledning til selv at komme i gang med at udnytte regnvandet i sin egen have”.

Velkomst kl. 10

Det er skoleleder Lars Allerup Jacobsen, ved Tømmerup Fri- og Efterskole som byder velkommen. Herefter vil Karl-Åge Hornshøj Poulsen, bestyrelsesformand ved Kalundborg Forsyning sige et par ord, og afslutningsvis vil Per Malmos, direktør ved Malmos fortæller om hvordan regnvandet håndteres i de nye LAR-anlæg.

Film skal inspirere og guide borgerne

På forsyningens hjemmeside kan man få hjælp og inspiration til selv at komme i gang i sin egen have. Se filmen på Kalundborg Forsynings hjemmeside, www.kalfor.dk under spildevand- Udnyt regnvandet i din have.

Del