Hvordan kan folkeskolerne i Kalundborg styrkes?

Hvordan kan folkeskolerne i Kalundborg styrkes?

Læserbrev: Hvordan kan folkeskolerne i Kalundborg styrkes?

Børn- og Familieudvalget i Kalundborg, skal jf. budgetaftalen for 2024, på sit kommende møde udmønte den merbevilling på 4,6 mio. kr. hvert år i de kommende 4 år til skoleområdet.

Udvalget skal i enighed beslutte hvilke af de givne forslag, der skal udmøntes.

Enhedslisten i Kalundborg mener, at der er så store udfordringer med det faglige niveau i vores folkeskoler, at hovedparten af de forslag der skal udmøntes, netop skal bruges på folkeskolerne.

Når nu der endelig er opnået enighed om kontant at understøtte folkeskolerne, bør langt de fleste penge primært bruges på folkeskolerne – og således til at styrke folkeskolestrategien, som jo er begrundelsen for merbevillingen.

Vi foreslår, at der primært bevilliges flere penge til to-voksenordninger på flere klassetrin, idet det synes at have en god effekt på læringen, trivslen og undervisningsmiljøet generelt.

For at styrke det pædagogiske arbejde og for at styrke de specialpædagogiske kompetencer samt for at forebygge, at flere elever tages ud af normalundervisningen, bør der også bruges penge på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger fx gennem kurser i socialfag. Der bør ligeledes bevilliges penge til at modarbejde mobning ved fx at styrke relationerne mellem eleverne og mellem elever og lærere/pædagoger fx med lejrskoler, flere ture ud af huset, flere sociale aktiviteter, styrke elevrådsarbejdet m.v.

Merbevillingen skal nok få ben at gå på…., men den bør bruges på folkeskolerne.

Hilsen

Jan Broholm

På vegne af Enhedslistens kommunale baggrundsgruppe i Kalundborg

Del