Hvordan kan AP Pension købe kommunale ejendomme.

Læserbrev: Hvordan kan AP Pension købe kommunale ejendomme uden at de kommer i udbud?

Sagen om Kalundborg kommunes salg af ejendomme i Klosterparken til AP Pension er efterhånden temmelig speget.

Man må gå ud fra at salget er sket på initivativ af AP Pension. Hvis Kalundborg kommune havde ønsket at sælge arealet/fremme bebyggelse i området må man formode at kommunen have gjort et af to:

Enten udbudt det pågældende område til salg eller udskrevet en konkurrence om områdets anvendelse.

I øvrigt er salg af et så markant område i byen en så afgørende sag, at det ville have klædt kommunalbestyrelsen at foretage en høring om spørgsmålet, inden man gik videre.

Det er hovedreglen, at når et selskab som AP Pension ønsker at købe et kommunalt areal så skal det ske gennem et udbud, hvor alle stilles lige. 

Ifølge referatet fra det lukkede møde i kommunalbestyrelsen 27. maj 2020 har Kalundborg kommune søgt det kommunale Tilsyn i Ankestyrelsen om tilladelse til at sælge arealer uden offentligt udbud.

Er det sket efter beslutning i kommunalbestyrelsen? Med hvilken begrundelse?

Er det sket efter krav fra AP Pension?

Hele sagen har været mørkelagt fra starten af og gennem mere end et år. Sagen har været på temamøde i kommunalbestyrelsen 29.januar 2020 og 7. oktober 2020

Lukkede møder, hvorfra ingen information er tilflydt borgerne om planerne. Byggeplanerne dukker op ud af den klare luft.

Er sagens mørkelægning et krav fra AP Pension? Eller var det borgmesterens ønske?

Befolkningen har ikke fået noget at vide før alt var besluttet, og den nuværende høring er  på den baggrund fuldstændig meningsløs. Det er at holde befolkningen for nar.

Det her ligner en lokumsaftale mellem AP Pension og Martin Damm, som borgmesteren så har været så dygtig at fedte hele kommunalbesyrelsen ind i.

Der burde være nogen i opposititonen – Socialdemokratiet og SF og EN – som har røde ører.

Og man kan undre sig over at den lokale presse ikke har boret i sagen!

Kaj Buch Jensen

Bakkehaven 21

Del