"Hvor tilfreds er du med din Kommune?”

’Lokal Erhvervsvenlighed 2023,' som Dansk Industris (DI) undersøgelse hedder, sætter særligt fokus på især kommunernes indsats for det lokale erhvervsliv.

"Hvor tilfreds er du med din Kommune?”
Arkivfoto: Jens Nielsen.

kontakt@tv-kalundborg.dk

’Lokal Erhvervsvenlighed 2023,' som Dansk Industris (DI) undersøgelse hedder, sætter særligt fokus på især kommunernes indsats for det lokale erhvervsliv. Undersøgelsen spørger direkte ind i en lang række kategorier, bl.a. den overordnet tilfredshed, infrastruktur, arbejdskraft og uddannelse, grøn udvikling og sagsbehandling.

Erhvervschef Lene Bach Jørler fra Kalundborgegnens Erhvervsråd vil gerne opfordre virksomhederne i Kalundborg Kommune til at bruge 5-10 minutter på at besvare spørgeskemaet ”Hvor tilfreds er du med din Kommune?” - som Dansk Industri spørger om i sin årlige DI-analyse om kommunernes erhvervsvenlighed

”Det skal ses som et arbejdsredskab, dels for den kommunale administration, dels som vores dialog og samarbejde mellem erhverv og offentlig myndighed, siger Lene Bach Jørler.

DI håber, at så mange virksomheder, som muligt, vil bruge de 5-10 minutter det tager at besvare spørgeskemaet, fordi det er erhvervslivets feedback, der er med til at tegne det strategiske arbejde, der skal understøtte de bedst mulige vilkår for erhvervslivets vækst og udviklingsmuligheder.

”Selvom jeg kun har været erhvervschef i knap to måneder, er det voldsomt, hvor stor erhvervsudviklingen generelt set er i Kalundborg Kommune, hvilket helt naturligt har en stor indflydelse på samarbejdet mellem erhverv og offentlig myndighed, herunder nogle af de kategorier, som DI-undersøgelsen spørger ind til. Så med konstruktiv feedback kan undersøgelsen være med til at sætte en ny dagsorden og ændre på nuværende procedurer i den kommunale administration, fordi jo mere erhvervslivet kommer med input, jo nemmere er det at lave de rigtige ændringer, fortæller Lene Bach Jørler.

Der er fortsat brug for fokus på den kommunale erhvervsvenlighed: ”Vi skal hele tiden arbejde konstruktivt med at give erhvervslivet de bedste rammevilkår for at drive virksomhed, og derfor er det vigtigt, at vi sikrer så smidigt et system og procedurer, som muligt, og det gøres bedst i et tæt samarbejde og dialog mellem offentlig myndighed og erhvervslivet, hvilket Kalundborgegnens Erhvervsråd arbejder for hver eneste dag,slutter Lene Bach Jørler.

Del