Hvor skal arkitektskolen ligge?

Til august 2023 vil – forhåbentlig – 35 studerende påbegynde uddannelsen som arkitekt i Kalundborg.

Hvor skal arkitektskolen ligge?
Arkitektuddannelsen kommer til Kalundborg, men hvor uddannelsesinstitutionen skal have til huse, vides endnu ikke.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Uddannelses- & Forskningsministeriet og Det Kongelige Akademi oplyste i går, at arkitektuddannelsen begynder i Kalundborg allerede i sommeren 2023. TV-Kalundborg har været i kontakt med Det Kongelige Akademi, men hvor uddannelsesinstitutionen skal have til huse, kan de endnu ikke oplyse.

Til august 2023 vil – forhåbentlig – 35 studerende påbegynde uddannelsen som arkitekt i Kalundborg. Det er nemlig, hvad der er plads til ved opstart af Bachelor i Arkitektur i Kalundborg i sommeren 2023. Fra 2026 vil der ydermere være plads til 25 studerende på kandidat i Arkitektur i Kalundborg. Hvor arkitektskolen skal ligge, er dog endnu ikke helt klarlagt.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i 2021 en aftale om flere og bedre muligheder for at tage en uddannelse i hele Danmark. Det betyder bl.a., at der er afsat 14 mio. kr.  til at understøtte etablering af en ny arkitektuddannelse i Kalundborg.

Fakta om den nye arkitektuddannelse i Kalundborg

  • Studerende i Kalundborg bliver arkitekt svarende til uddannelserne i Århus og København
  • Uddannelsen opfylder samme nationale og internationale krav som i Århus og København
  • Uddannelsen består af ét 3-årigt bachelorprogram
  • På den 2-årige kandidatuddannelse kan man vælge mellem flere specialiserede spor
  • Undervisningssproget er dansk på bacheloruddannelsen og engelsk på kandidatuddannelsen
  • Ansøgningsfrist er d. 15. marts for kvote 2 og 5. juli for kvote 1 i 2023

Del