Hvor er den åbne dialog om Kattegatforbindelsen

Læserbrev: Hvor er den åbne dialog om Kattegatforbindelsen i kommunalbestyrelsen i Kalundborg?

I Kalundborg kommunens udviklingsstrategi er det beskrevet mht. Kattegatforbindelsen, at "I tiden frem mod en eventuel principbeslutning om en fast forbindelse, er der behov for en åben dialog om fordele og ulemper". 

Erfaringer fra andre store trafikprojekter rundt omkring i Danmark viser, at jo tidligere man kan byde ind med inputs, jo større er chancen for, at man kan påvirke processerne. Er VVM-redegørelserne sat i gang, så er løbet oftest kørt. 

Derfor havde vi fra Enhedslistens og SF's side på seneste kommunalbestyrelsesmøde d. 23. februar 2022, sat et punkt på dagsordenen om, at vi som en samlet kommunalbestyrelse skulle sende et brev til Transportministeren, hvor det fremgår, at der i Kalundborg er fuld enighed om, at en bro fra Røsnæs eller Asnæs med tilhørende motorvej på terræn ikke er en ønskelig løsning. Noget som vi egentlig troede der var fuld konsensus om i kommunalbestyrelsen?

Men det viste sig, at resten af kommunalbestyrelsen ikke vil tage en politisk diskussion om denne for Kalundborg kommune meget vigtige sag. Anført af borgmesteren blev diskussionen lukket ned med et såkaldt procedureforslag om, at sagen udsættes til vi som myndighed bliver hørt og der foreligger et høringsmateriale.

Det er ellers ikke materiale der mangler - der er rigeligt at sætte sig ind i allerede på nuværende tidspunkt. Således udsendte Vejdirektoratet i juli 2021 , ”Forundersøgelse af en Kattegatforbindelse, Landanlæg”. Rapporten er på 652 sider - og kan bl.a. findes på hjemmesiden ”Østjyder mod Kattegatforbindelsen”. Heri beskrives korridorer, bl.a. fra Roskilde eller Fjenneslev til Røsnæs eller Asnæs. 

Og i februar 2022 kom Transportministeriet med en status og Trafikstyrelsen, Sund & Bælt og Vejdirektoratet kom med et notat om en fast forbindelse over Kattegat, som bl.a. beskriver at en forbindelse gennem Asnæs er 8-9 mia. kr. dyrere end gennem Røsnæs. 

Så det er for os en gåde, at man fra resten af kommunalbestyrelsens side ikke engang vil tage en dialog om dette forslag - som jo ikke handlede om for eller imod selve forbindelsen, men alene drejede sig om et nej til motorvej på terræn på Asnæs og Røsnæs.  

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten

Thomas Malthesen Hiorth, SF

Jonas Ghiyati, SF

Del