Hvor bliver det dejligt med et Kulturhus i Det Blå Pakhus!

Hvor bliver det dejligt med et Kulturhus i Det Blå Pakhus!

Læserbrev: Hvor bliver det dejligt med et Kulturhus i Det Blå Pakhus!

En mønt har som bekendt flere sider – det tænker jeg også er tilfældet her. Mon ikke det er ganske fint at gøre et forsøg på at nuancere debatten om Pakhuset en smule? Jeg taler på egne vegne, når jeg siger, at jeg glæder mig til Kulturhuset. Måske der er andre medborgere, der også glæder sig og kan se det herlige i de mange mangfoldige muligheder.

Tak til jer, der har fokus på faglighed og visioner! Visioner der rækker så langt ud, at borgere i alle aldre har et sted at samles. Hvad er det så, vi kan samles om? Det er da fantastisk, at der etableres et Kulturhus, hvor der er plads og rum til mange forskellige aktiviteter. Et ”Fremtidens bibliotek” i skønne omgivelser som inspirerer til leg og læring med et aktivt læringsmiljø, der har åbent for alle. Sikke en gave, det er som pædagog, dagplejer eller lærer at have så skønt et sted med mange muligheder, vi kan bruge sammen med børnene og de unge. Der vil være gode læringsmiljøer, vi kan anvende med mulighed for, at der kan etableres samarbejder på tværs. Børnefamilierne får også gode muligheder for leg, læsning og hyggelige stunder her. Kulturhuset kan samle os borgere på tværs af generationer – det er da guld værd!

Mon ikke også kunsten og kulturen bydes inden for i form af forskellige spændende arrangementer/udstillinger, der er tilpasset forskellige aldre. En teatersal der kan danne ramme om forskellige arrangementer lige fra skuespil, koncerter, foredrag, besøg af youtubere osv. Kort sagt – noget for enhver smag.

I en tid hvor ensomheden kan ses i alle aldre, så er det da bl.a. fællesskaber, netværk, hjælpsomhed og gode oplevelser, der også er medvirkende til at mennesker trives.

Arbejdet med Kulturhuset i ”Det Blå Pakhus” på havnen har været i gang længe, og er en af de fire punkter, som et led i udviklingen af Havneparken. Det fremgår i øvrigt også tydeligt på kommunens hjemmeside! Hvor langt er processen nu for at Kulturhuset i ”Det Blå Pakhus” kan etableres?

Fakta er:

  • I 2014 blev det besluttet at rive siloen ned
  • I 2016-2017 blev området omdannet til rekreativt område
  • I 2016 var der stor borgerinddragelse, hvor borgerne og foreningerne blev inviteret
  • I 2017 købte Kalundborg kommune ”Det gamle Pakhus”. Styregruppen for Bynær Havnepark blev nedsat. Der blev vedtaget en langsigtet plan som ændres fra havn til erhverv med fokus på udvikling med en klar kobling til byen.
  • I 2019 etableres samarbejde med arkitekter (Cebra). Her blev lavet et revideret forslag til samlingssted for kommunens aktiviteter. Der blev indgået aftale med Det Maritime Værksted om at benytte underetagen det kommende år.
  • Juni 2021 der var ingen midler fra fondsansøgninger – derfor blev Pakhuset sat på stand by.
  • Marts 2022 her præsenteres projektet som en ”Magnet” – et attraktivt sted/miljø med fokus på det kulturelle og mangfoldige. Kulturhuset er illustreret ved at indeholde et moderne bibliotek, café, ung lab. mm. Arkitekter arbejder nu videre på projektet.
  • Der er afsat i alt 35,069 mio (samlet anlægssum) til Kulturhuset
  • 2023 – der er nedsat flere arbejdsgrupper, der arbejder med fremtidens bibliotek og Borgerservice. Der arbejdes også med indhold og aktiviteter til kommende Performance Space mm. Med andre ord – arbejdet er stadig i gang!

Processen har altså været i gang længe og vil skabe stor værdi på flere planer. Kulturhuset, ”Magneten”, samler spændende aktiviteter og kan bl.a. bidrage til at skabe liv, leg, læring og livsglæde! Derudover danner Kulturhuset knudepunkt mellem den historiske bymidte, havn og fjord. Jeg synes virkelig, det er et spændende projekt.

Anja Wuust Henriksen

Del