Hvem siger at et forældremøde behøver at være kedeligt!

Hvem siger at et forældremøde behøver at være kedeligt!
Privatfoto

I samarbejde med forældrerådet har Sæby-Hallenslev Fribørnehus afholdt en meget vellykket Høstfest fredag eftermiddag og aften.

Med hjælp fra en masse forældre, lokale erhvervsdrivende, og personalet kunne man i fredags afholde den første Høstfest.

I stedet for et traditionelt forældremøde med en masse formelle informationen lagde Børnehuset hus til et ”forældre-møde”. Altså en eftermiddag og aften hvor forældre kunne mødes i trygge rammer. Dyste i diverse discipliner – dåsekast, guldgravning, flødebollespisning, ponyridning, traktorkørsel, og tombola.

Gaverne til tombolaen var sponsoreret af lokale erhvervsdrivende.

Derudover havde forældre til børnehuset og Sæby-Hallenslev Friskole i ugerne op til festen doneret forskelligt frugt og grønt, som børnene i institutionen havde syltet, skrællet, bagt mv. med henblik på salg i Høstboden på dagen.

”Eftermiddagen forløb først med kort formel information og velkommen til nye børn og voksne, hvorefter alle boder blev åbnet og det blev muligt at spise sin medbragte mad, på kryds og tværs af årgange, og dermed skabe nye bekendtskaber,” fortæller afdelingsleder Maiken Sonne Nielsen, Sæby-Hallenslev Fribørnehus.

Aftenen sluttede med fællessang ved flagstangen og fælles oprydning.

Del