Hvad skal ældre gøre når busrute nedlægges?

”Hvis forslaget fra Slagelse Kommune bliver gennemført, så mener vi i Seniorrådet, at det er ganske utilstedeligt."

Hvad skal ældre gøre når busrute nedlægges?
Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Busrute fra Slagelse til Reersø bliver muligvis reduceret væsentligt. Det vil give store problemer for borgerne på bl.a. Reersø.

Seniorrådet i Kalundborg Kommune har erfaret via et referat fra Slagelse Kommunes Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalg fra den 7/8, at Slagelse Kommune har til hensigt at reducere busrute 432, så ruten kun tilgodeser skoleelever. Ruten passerer mange mindre landsbyer i Kalundborg kommune. Det betyder, at flere af de byer som busruten kommer forbi, vil være fuldstændig afskåret fra at benytte offentlige transportmidler. På Reersø vil det få store konsekvenser for borgere uden bil - det gælder både unge og ældre. De er afskåret fra at kunne tage til Gørlev og videre til Slagelse, skriver Lise Anhøj, medlem af Seniorrådet, Kalundborg Kommune og bosat på Reersø, i en pressemeddelelse.

”Hvis forslaget fra Slagelse Kommune bliver gennemført, så mener vi i Seniorrådet, at det er ganske utilstedeligt. Det vil gå udover specielt seniorer, som også betaler skat. Vores ældre medborgere sætter en stor ære i at være selvhjulpen, aktiv og uafhængig så længe som muligt,” siger Lise Anhøj.

Busrute 432 kører fra Slagelse Station og til Reersø. I Kalundborg Kommune kommer bussen bl.a. igennem Drøsselbjerg, Mullerup, Kirke Helsinge Strand, Dalby, Kirke Helsinge, Gørlev og Reersø.

”Vi er bekendt med at der bliver afholdt virtuelt borgermøde om Kollektiv Trafik, mandag den 4. september 2023. Den type møder vil afskære over 3.000 seniorer i Kalundborg Kommune fra at deltage - de har ikke adgang til en PC,” fortæller Lise Anhøj, og fortsætter, ”Seniorrådet forventer at Kalundborg Kommune hurtigst muligt kommer på banen. Det har skabt stor utryghed og frustrationer bl.a. på Reersø.”

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget - dagsorden fra mødet den 7. august 2023 kl. 15.30 - Slagelse Kommune:

”Justeringsforslag 2: Linje 432 Slagelse st. Reersø Havn (linjen er fælles med Kalundborg Kommune og det forventet antal årlige passagerer i 2024 uden justeringer er 113.000 på hele linjen). Linjen kører i dag med timedrift mellem kl. 5 og kl. 20, plus en ekstra sen afgang på hverdage og 2-timesdrift i weekender. Hvis linjen reduceres til kun at køre skolekørsel, hvilket vil være 4 dobbeltture pr. skoledag tilpasset betjeningsområdets distriktsskole og ingen kørsel i weekender, skønnes det at udgifterne på denne linje kan reduceres med 0,9 mio. kr. Det vil alene være målgruppen folkeskoleelever der tilgodeses, alle andre målgrupper (pendlere, uddannelsessøgende og lejlighedsrejsende) vil stort set ikke have glæde af linjen. Der vil være risiko for, at linjen får ringe forbindelse til anden kollektiv trafik.”

Del