Hurtigere tog til og fra Kalundborg skal realiseres.

Læserbrev:

Hurtigere tog til og fra Kalundborg skal realiseres

Dengang aftalen om Togfonden blev indgået, var vi meget begejstrede.

Begejstrede, fordi Togfonden arbejdede med det, vi kalder 'Den sjællandske timemodel.' Det vil sige, at vi skal have transporttider på under en time på en række togstrækninger - bl.a. mellem Kalundborg og København. Vi har bestemt ikke glemt idéen, som vil gøre det meget mere attraktivt at bruge den kollektive trafik. Tværtimod er vi fortsat meget optaget af at få forbedret rejsetiderne markant.

Vi regner med, at forhandlingerne på Christiansborg om en ny trafikaftale for hele Danmark begynder inden alt for længe. En aftale, som skal prioritere hvilke nye trafikprojekter, der de kommende år skal investeres i. Det er store og vigtige beslutninger.

I den nye trafikaftale har vi en stor mulighed for at skabe et Danmark i bedre balance. Det gælder ikke mindst, når vi ser på udviklingsmulighederne for den kollektive trafik. Nem, hurtig og grøn transport er afgørende for at sikre udvikling og det gode liv, uanset hvor man har valgt at bosætte sig. Vi har behov for investeringer i den kollektive trafik. I fremtiden skal det være en god, brugbar og grøn mulighed for os borgere.

Derfor er det et stort ønske for Socialdemokratiet i Region Sjælland, at en ny trafikaftale kommer til at indeholde initiativer, der kan realisere ”Den sjællandske timemodel”, og dermed sikre rejsetider på under en time med toget på strækningen Kalundborg-København. På nuværende tidspunkt synes det at være meget svært at indfri de lovede rejsetider. Derfor bør Folketinget udarbejde en plan for, hvordan den lovede timemodel kan realiseres i forbindelse med den nye trafikaftale. Samtidig bør der afsættes penge til den nødvendige hastighedsopgradering af strækningen til og fra Kalundborg, som er en af forudsætningerne for Togfondens fase 2.

Vi mener, at stærk kollektiv trafik også skal fremmes uden for Danmarks største byer. Stærk kollektiv trafik er en vigtig del af vores fælles velfærd.

Fra Region Sjælland og de 17 kommuner i vores region har vi en række vigtige ønsker til den kommende aftale. Vi ønsker også nye investeringer i veje, og her er det højt prioriteret at få færdiggørelsen af kalundborgmotorvejen med i trafikaftalen.  Men veje til biler gør det ikke alene, biler løser ikke alle menneskers transportbehov.

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand og Kirsten Rask (S), regionsrådsmedlem Region Sjælland.

Del