Høringssvar til forslag til Feriecenter på Røsnæs

Høringssvar til forslag til Feriecenter på Røsnæs

Læserbrev: Høringssvar til forslag til Feriecenter på Røsnæs

Raklev og omegns Lokalråd har sendt nedenstående indsigelse til Kalundborg Kommune, da vi er bekymrede for den stærkt stigende trafik med baggrund i de mange nye aktiviteter og tiltag, der gøres på Røsnæs. Vi er på ingen måde imod det arbejde, der gøres af Røsnæs Beboerforening, dog bør der tænkes på afvikling af den trafik dette medfører. Dette gælder også for Kalundborg i øvrigt med den aktivitet der er inden for industri mv, og som afspejles af en til tider ret voldsom trafik i byen generelt og problemer med fremkommelighed.

Undertegnede Raklev og omegns Lokalråd vil gerne fremkomme med denne indsigelse mod det fremsendte lokalplanforslag.

Vi er generelt bekymret for den stigende trafik på Røsnæsvej. Vi tænker her primært på strækningen fra byen og ud til Nostrup.

Vejen har i dag på denne strækning mere end hundrede udkørsler, dels fra private boliger, men i høj grad også som primær tilkørselsvej fra flere store villakvarterer på strækningen. Vi tænker her bl.a. på Trøjeløkkekvarteret, Lynggårdskvarteret, Strandbakken/Granlystien, Hjorthøj mm. Beboerne i disse områder benytter vejen som primær vej ind til centrum af byen og videre ud.

Vi har endvidere en stor skole, der giver megen tværgående trafik i visse timer af døgnet, og hvor der i dag kun er en enkelt fodgængerovergang på hele strækningen.

Det er især i sommermånederne at trafikken intensiveres voldsomt af de mange sommerhusejere og ikke mindst de mange besøgende til Røsnæs-halvøen, der giver udfordringer, også fordi fartgrænsen på 60 km kun i mindre grad overholdes.

Et feriecenter, som foreslået, vil naturligt give en yderligere stærkt øget trafik ad Røsnæsvej, som vi er meget betænkelig ved, og som tilsiger, at vi ikke er tilhænger at en så bastant ny etablering af boliger på Røsnæs, uden at der tænkes på aflastningsvej ind mod byen.

På vegne af Raklev og Omegns Lokalråd, Henrik Petersson, formand.

Del