Høringssvar til boligbyggeri i Klosterparken.

Læserbrev: Høringssvar til boligbyggeri i Klosterparken

Ved indsendelse af bemærkninger til udkast til lokalplan 577 boligbyggeri i Klosterparken og Munkesøparken skal man være opmærksom på,

at det kun er det, som står på side 26-32 ”Lokalplanens bestemmelser” samt kortbilag, der er juridisk bindende for kommunen!

Side 1-25 i udkast til lokalplan 577 er kun indledning, forklaring og fyld - men ikke retsligt bindende - en faldgrube mange kan falde i.

Susanne Ladefoged, DN Kalundborg

Del