Høng Lokalråd har fokus på de unge

Til årets generalforsamling blev det fortalt, at der har været og fortsat er særligt fokus på byens unge.

 

Høng Lokalråd har fokus på de unge
Bestyrelsen fra venstre Peter With, Niels Christian Buch, Niels Erik Danielsen, Birger Jensen, Arne Christoffersen, Jeanette Jensen, Lone Varming og Laila Madsen. Trine Birkmose var ikke tilstede da billedet blev taget.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der er netop blevet afholdt generalforsamling i Høng Lokalråd, hvor der var et pænt fremmøde. Til årets generalforsamling blev det fortalt, at der har været og fortsat er særligt fokus på byens unge.

Formand for Høng Lokalråd, Niels Erik Danielsen berettede om de mange ting, som de har fået gjort i lokalområdet, bl.a. at de har afholdt Uddannelsesdag i januar med Høng Skole, Høng Privatskole samt Høng gymnasium. Godt 170 elever fra tre skoler i Høng zoomede ind på trivslen i klasseværelset ved Uddannelsesdagen..

Samarbejde er etableret

Derudover blev det fortalt, at Høng Lokalråd har etableret et samarbejde med Høng Håndværker- Handels og Industriforening.

“Sammen med HHHI vil vi arrangere en dag for de unge i sensommeren, hvor de kan mødes med fag og virksomheder og forhåbentlig få et indtryk af det erhvervsliv de skal ud i,” fortalte Niels Erik Danielsen.

Han fortalte endvidere, ar kommunens Unge- og Beskæftigelsesudvalg samt Børn- og Familieudvalget arbejder på et fælles oplæg om en ungegaranti. En ungegaranti, som har det overordnede mål at støtte de unge i at opnå de relevante kompetencer for at kunne realisere den del af drømmen, der handler om job og uddannelse.

På generalforsamlingen var der desuden genvalg til Peter With, Arne Christoffersen, Trine Birkmose, Laila Madsen, Lone Varming og Jeanette Jensen.

Del