Højtlæsning er roden til alt godt

Kalundborg Kommune er sammen med fem andre kommuner med i en kulturaftale med kulturministeren om en satsning på litteratur

Højtlæsning er roden til alt godt Fra venstre, bibliotekar Mihaela Boock Jensen, faglig koordinator Stine Veisegaard og bibliotekar Tina Christiansen. Foto: Kalundborg Biblioteker

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Kalundborg Kommune er sammen med fem andre kommuner med i en kulturaftale med kulturministeren om en satsning på litteratur.

Som led i en kulturaftale mellem kulturministeren og de seks kommuner: Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø deltager Kalundborg Biblioteker i Litteraturregion – læselyst for alle.

Bibliotekerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland ønsker at samarbejde om en seriøs litteratur- og læseindsats for 0-3 årige børn og deres familier med det formål at styrke læsning og sprog. Litteratursatsningen, der i den anledning har omdøbt Vestsjælland til VestLÆSLand, er en længerevarende og ambitiøs indsats, der begyndte i 2020 og løber frem til og med 2024.

Højtlæsningsfestival

Hvert år i maj er det under overskriften ÆllebælleMajFortælle planen at holde en højtlæsningsfestival. Første gang var i maj i år, men på grund af coronapandemien blev dette års festival udelukkende digital. Sådan bliver det ikke næste år, lover faglig koordinator på Kalundborg Biblioteker Stine Veisegaard, der sammen med bibliotekarerne Mihaela Jensen og Tina Christiansen er medlemmer af styregruppen for Litteratur-regionen. I 2022, når Danmark forhåbentlig er kommet fri af corona-skyggen, bliver alle sejl sat til, så højtlæsningsfestivalen for de 0-3 årige kan blomstre til glæde for alle deltagere. Under festivalen får deltagerne gode fif til højtlæsning.

Boggaver til rollingerne

Selvom dette års festival foregik på lavere blus end håbet, skete der dog noget. For eksempel fik alle dagpleje- og vuggestuebørn en gave, nemlig en pose med bøger specielt egnede til deres aldersgruppe, og til de voksne var der programmet for ÆllebælleMajFortælle fra den 17. til den 23. maj. Der var også forslag til aktiviteter derhjemme, for eksempel strandbingo og nye ord med Mumitroldens billedordbog, farvejagt, leg i en mudderpøl med Gurli Gris – og skulle vejret ikke være egnet til mudder  var der også opskrift på hjemmelavet mudder til indendørsbrug fremstillet af kartoffelmel, vand og lidt kakaopulver.

Højtlæsning for de mindste

"Kan man godt læse højt for børn på 0 år?"

Svaret er et fuldtonet JA fra bibliotekar Tina Christiansen. Ét er historien, der læses eller fortælles, noget andet er det fællesskab, der opstår mellem barn og oplæser/fortæller. Man kan tale om billederne, sætter lyde på, og selv om barnet endnu ikke kan tale, så opfatter det rigtig meget af sproget, det opfanger ord, toner, farver og begreber, og bibliotekerne er forsyningsdygtige i bøgerne, der egner sig også til de allermindste.

Nogen synes måske ikke, de er så gode til at læse højt, men så snak om billederne, opfordrer Tina Christiansen. Det gælder om at finde en måde til at finde det tætte samvær og få en god og tryg oplevelse. Højtlæsning giver en række gevinster som ro, koncentration og fællesskab.

Dialogisk læsning

Mihaela Jensen nævner begrebet dialogisk læsning, hvor man først læser bogen, derefter kigger man sammen med barnet på billederne, fortæller og besvarer spørgsmål fra barnet, og til sidst fortæller barnet som 3. trin i læselegen historien på sin egen måde. Også rim og remser, leg med lyde og sanglege, fungerer godt, for det har vist sig, at børn, der har problemer med at tale rent, faktisk kan udtale ordene rigtigt, når de synger.

De første 1.000 dage

Der kan ikke siges nok om alt det gode og positive højtlæsningen er årsag til, og bibliotekarerne er begejstrede for opbakningen til indsatsen for de 0-3 årige. Sundhedsplejerskerne har i årevis sagt, at det, der sker i barnets første 1.000 dage, er enormt vigtigt for hvordan barnets videre udvikling former sig.

Jo tidligere man sætter ind med sprogudviklingen, jo tidligere vil barnet lære at tale rent og bryde læsekoden, når det kommer i skole – og senere vil de unge, der har en solid læsetradition bag sig, få lettere ved at tage en uddannelse: "Jo tidligere du selv har fået læst højt, desto større sandsynlighed er der for, at du selv tidligt kommer til at læse og giver læsningen videre til dine børn som i en fødekæde," siger Stine Veisegaard og understreger, at det gælder om at give nogle gode læsevaner, for undersøgelser viser, at man kan mærke forskel på børn, der er vokset op med højtlæsning, og børn der ikke er det.

En tidlig indsats kan afhjælpe social ulighed, styrke børnenes sprog og dermed evne til at læse og på sigt tage en uddannelse.

Ikke alle får læst højt  

"Måske er det at læse højt ikke så naturlig en del, som vi måske går og tror. En undersøgelse, der blev foretaget for et par år siden, viste, at der ikke blev læst højt i halvdelen af daginstitutionerne," fortæller Tina og konkluderer, at hvis halvdelen af børnene ikke får læst højt i deres daginstitution, og der er færre og færre, der læser i fritiden, så er der en negativ udvikling i gang, som det gælder om at få vendt.

Det er ikke meningen, højtlæsningsfestivalen udelukkende skal foregå i en uge i maj, understreger medlemmerne af netværksgruppen. Den skal foregå i alle årets 12 måneder, og bibliotekarerne vil gøre en indsats for at klæde forældre og pædagoger på til at foretage den vigtige tidlige indsats på det sproglige område. Den tidlige indsats på sprogområdet falder også fint i tråd med indsatsområderne i Kalundborg Kommune for at få styrket læsning og uddannelse. Det er der behov for, da 25 pct. af borgere i Kalundborg Kommune ikke får en uddannelse.

Projektledere

Rollen som projektledere går på skift mellem kommunerne, der indgår i litteratursamarbejdet, og mens det i 2020/21 har været Odsherred og Lejre Kommuner, der var projektledere, bliver det i 2021/22 Kalundborg og Sorø Kommuners tur. Opgaven, der starter efter sommerferien, bliver blandt andet koordinering af indsatsen og at indkalde til møder og fælles konferencer.

Kalle på tur

I forbindelse med den første ÆllebælleMajFortælle-festival i maj i år lancerede Kalundborg Biblioteker sin helt egen bog med titlen Kalle på tur.

Den er skrevet og illustreret af et af medlemmerne af netværksgruppen Litteratur-regionen, bibliotekar Tina Christiansen. Layout og opsætning har bibliotekar Frederikke Markussen stået for.

Bogen handler om den lille blå blæksprutte Kalle, og gennem hele bogen er der fokus på modsætninger som Stor og Lille, Kort og Lang og Goddag og Farvel. Alle børn i vuggestue og dagpleje i Kalundborg Kommune har fået et eksemplar af bogen.

Inspirationen til fortællingen har Tina hentet fra bibliotekets logo: Blæksprutten, der sprutter af liv, og hun fik idéen midt under en telefonvagt på biblioteket. Arbejdet med bogen er dog ikke foregået samtidig med arbejdet på biblioteket. Det er der ikke tid til, så Tina har, som hun siger, lagt rigtig mange interessetimer i selskab med blæksprutten Kalle.

"Vi brænder for det, vi laver, så vi lægger megen energi i det," siger bibliotekarerne.

Del