Høj risiko for dårligt indeklima på skolerne

I rapporterne kan man se resultaterne af indeklimascreeningen på skolerne. Man kan bl.a. se samlet score for lyd, lys, luft og temperaturer.

Høj risiko for dårligt indeklima på skolerne

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der er et stigende fokus på elevernes trivsel i Kalundborg Kommunes folkeskoler. Samtidig er der et behov for at forbedre de fysiske rammer i de kommunale folkeskoler. En indeklimarapport viser netop, at der er høj risiko for dårlig luft, lys og lyd i mange af de gamle bygninger, som skolerne har til huse i.

Langt de fleste af Kalundborg Kommunes 18 folkeskoler og tre specialskoler har til huse i ældre bygninger, da de fleste af skolerne er bygget i årene fra 1950 til 1970. Der er således et stort behov for vedligeholdelse og renovering. Det gælder også for indeklimaet. Kalundborg Kommune har derfor deltaget i Realdanias projekt om skolernes indeklima. Projektet begyndte i maj 2022, og i september 2022 blev Børn- og Familieudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget orienteret om projektet. I maj 2023 afleverede Kalundborg Kommune sin strategiske indeklimaplan til Realdania. Planen skal bidrage til, at indeklimaet prioriteres i konkrete projekter og indsatser, og at indeklimaet generelt forbedres i kommunens folkeskoler. Indeklimarapporten er inddelt i fire hovedområder: Lys, lyd, luft og temperatur på alle kommunens folkeskoler.

Indeklima har betydning for indlæring

Kalundborg Kommune har altså lavet en strategisk indeklimaplan, idet man er klar over, at indeklimaet ikke er godt nok, og ligeledes spiller en væsentlig rolle for indlæringen hos børnene. Således skriver kommunen i indeklimaplanen, at visionen er, at: ”Indeklimaet i alle Kalundborg Kommunes skoler skal være så godt, at det bidrager væsentligt til, at eleverne trives, så̊ der kan skabes et solidt fundament for læring og forberedelse af elevernes overgang til ungdomsuddannelserne.”

Luften er dårlig

I rapporterne kan man se resultaterne af indeklimascreeningen på skolerne. Man kan bl.a. se samlet score for lyd, lys, luft og temperaturer. Screeningen er inddelt i farver, rød for høj risiko for dårligt indeklima, gul for moderat risiko for dårligt indeklima og grøn for lav risiko for dårligt indeklima. Især screeningen på luft skiller sig ud, hvor mange skoler har en høj pct. rød. Raklev Skole samt Rørby Skole bliver ”vinderne” med hele 75,3 pct. rød på luft, hvad angår høj risiko for dårligt indeklima. Kirke Helsinge Skole samt Buerup Skole følger efter med henholdsvis 72,7 og 68,6 i rød score. Rigtig mange af skolerne, der ligger i de ældre bygninger har omkring 50 pct. i rød score eller derover, hvad angår høj risiko for dårlig luft, hvorimod kommunens nyeste skole Høng Ny Skole har en score på 0 pct., hvad angår høj risiko for dårlig luft.

Men også lyd har høj pct. rød, altså høj risiko for dårligt indeklima, på flere af skolerne i kommunen. Her scorer Rørby Skole, Løve Skole, Raklev Skole samt Skolen På Herredsåsen højest med henholdsvis 45,3, 35, 31,8 og 30,9 pct.

Borgmester Martin Damm (V) er ikke overrasket, da han er klar over, at langt de fleste af skolerne i kommunen ligger i gamle bygninger.

”Det er jo ikke overraskende. Det er et udtryk for, hvornår bygningerne er bygget. En skole i en ny bygning vil have en lavere risiko for dårligt indeklima end en skole i en gammel bygning. Da jeg gik i skole, skulle vi fx åbne vinduerne for at få frisk luft, og gjorde vi ikke det, var luften dårligere. Men vi har jo netop valgt at være med i projektet om skolernes indeklima, fordi vi kan bruge den viden til noget. Vi bruger tallene, når man skal renovere på en skole. Man kan se, om man kan forbedre noget samtidig, fx lave mekanisk ventilation osv. Så upgrader man, præcis som man gør, hvis man har købt et gammelt hus, og sætter i stand.  Måden at gøre det på er altså at renovere efterhånden. Nogle skoler fik fx lavet nye ventilationsanlæg i forbindelse med fjernelse af PCB, da vi kunne lave det,” siger han.

Kommunens 18 folkeskoler:

Buerup Skole

 • Lyd 5,7 pct. rød
 • Lys 21,8 pct. rød
 • Luft 68,6 rød
 • Temperatur 31,4 pct. rød

Firhøjskolen

 • Lyd  9,7 pct. rød
 • Lys 26,3 pct. rød
 • Luft  62,2 rød
 • Temperatur 18,3 pct. rød

Gørlev Skole

 • Lyd 4,9 pct. rød
 • Lys 15,3 pct. rød
 • Luft 52,8 rød
 • Temperatur 10,5 pct. rød

Høng Grundskole

 • Lyd 7 pct. rød
 • Lys 27,3 pct. rød
 • Luft 20 rød
 • Temperatur 11 pct. rød

Høng Ny skole

 • Lyd 0 pct. rød
 • Lys 9,5 pct. rød
 • Luft 0 rød
 • Temperatur 0 pct. rød

Hvidebæk Skole

 • Lyd 3 pct. rød
 • Lys 7,6 pct. rød
 • Luft 53,3 rød
 • Temperatur 8,1 pct. rød

Kirke Helsinge

 • Lyd 3,2 pct. rød
 • Lys 20,7 pct. rød
 • Luft 72,7 rød
 • Temperatur 15 pct. rød

Løve Skole

 • Lyd 35 pct. rød
 • Lys 14 pct. rød
 • Luft 56 rød
 • Temperatur 11 pct. rød

Nyrupskolen

 • Lyd 0 pct. rød
 • Lys 8,7 pct. rød
 • Luft 10,7 rød
 • Temperatur 0 pct. rød

Ørslev Skole

 • Lyd 10 pct. rød
 • Lys 26,4 pct. rød
 • Luft 45,7 rød
 • Temperatur 0 pct. rød

Raklev Skole

 • Lyd 31,8 pct. rød
 • Lys 18,2 pct. rød
 • Luft 75,3 rød
 • Temperatur 22,6 pct. rød

Rørby Skole

 • Lyd 45,3 pct. rød
 • Lys 6,8 pct. rød
 • Luft 75,3 rød
 • Temperatur 0 pct. rød

Rynkevangskolen

 • Lyd 3,3 pct. rød
 • Lys 20,7 pct. rød
 • Luft 0 rød
 • Temperatur 0 pct. rød

Sejerø Skole

 • Lyd 26,3 pct. rød
 • Lys 21,9 pct. rød
 • Luft 40 rød
 • Temperatur 13,8 pct. rød

Skolen På Herredsåsen

 • Lyd 30,9 pct. rød
 • Lys 18,3 pct. rød
 • Luft 17,2 rød
 • Temperatur 2,7 pct. rød

Svebølle Skole

 • Lyd 8,2 pct. rød
 • Lys 23,8 pct. rød
 • Luft 58,8 rød
 • Temperatur 21 pct. rød

Tømmerup Skole

 • Lyd 23,8 pct. rød
 • Lys 28,5 pct. rød
 • Luft 61,5 rød
 • Temperatur 29,6 pct. rød

Årby Skole

 • Lyd 16,8 pct. rød
 • Lys 13,6 pct. rød
 • Luft 57,6 rød
 • Temperatur 2,2 pct. rød

Del