Høj returtemperatur på fjernvarmen koster dyrt

Høj returtemperatur på fjernvarmen koster dyrt. Foto: Jens Nielsen

kontakt@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Forsyning har netop sendt breve ud til 72 kunder, som har en returtemperatur på over 60 grader på deres fjernvarmevand.

Når returtemperaturen ligger på over 60 grader, kan det mærkes på varmeregningen, og derfor vil Kalundborg Forsyning gerne gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at få indstillet sit fjernvarmeanlæg korrekt, så man undgår en ekstra høj varmeregning. De 72 kunder ville tilsammen kunne spare ca. 340.000 kr. om året, ved at få indstillet sit fjernvarmeanlæg korrekt. En enkelt af de kunder, som forsyningen har taget kontakt til, ville alene kunne sparre 23.000 kr. om året på sin varmeregning.

Kalundborg Forsyning tager en gang om året en stikprøve for, at se, om der er kunder som har en meget høj returtemperatur. For der er penge at spare for den enkelte kunde, men også for det samlede fjernvarme-fællesskab er der gevinster. 

”Når kunderne udnytter deres fjernvarme optimalt, fungerer driften af hele fjernvarmenettet mere effektivt, og derved kan vi spare på udgifter til opvarmning af fjernvarmevandet, som i sidste ende kommer kunderne til gode,” fortæller procesoperatør Anders Qvist fra Kalundborg Forsyning.

Spar penge på din varmeregning

Ved at have fokus på returvarmen, altså den temperatur som fjernvarmevandet har, når det sendes retur, kan man spare penge på sin varmeregning. 

”Det handler om at få mest ud af fjernvarmen. ”Ligger returtemperaturen på under 45 grader, er det meget tilfredsstillende, og det belønnes med en reduktion i varmeregningen på 3,75 kr. inkl. moms pr. MWh pr. grad under 45°C”. Ligger returtemperaturen derimod højere end 45°C, tillægges der 3,75 kr. inkl. moms pr. MWh pr. grad, over 45⁰C,” siger Anders Qvist.

Returtemperaturen er et udtryk for den temperatur, som fjernvarmevandet har, når det sendes retur til varmeforsyningen, efter det er brugt i husets varmeanlæg (til radiatorerne og opvarmning af det varme brugsvand). Man kan se sin returtemperatur på sin varmemåler ved at trykke på knappen, og få forskellige oplysninger frem i displayet på måleren. 

"Man skal være opmærksom på, at det kun er et øjebliksbillede, og returtemperaturen kan svinge lidt ud fra, hvor godt man udnytter fjernvarmen,” fortæller Anders Qvist.

Hvor mange m3 fjernvarmevand, der cirkulerer gennem fjernvarmeanlægget spiller også en rolle, når der skal sparres på varmeregningen. 

”Til nogle ejendomme produceres en masse unødig varme, hvor kunderne ikke bruger ret meget fjernvarme i radiatorerne, men der gennemstrømmer alligevel en masse varmt vand i deres fjernvarmeanlæg. Derfor er det så vigtigt, at få et defekt anlæg repareret eller udskiftet, så der ikke gennemstrømmer store mængder varmt vand uden grund. Faktisk kunne varmeforsyningen spare op til 290.000 kubikmeter fjernvarmevand,” afslutter Anders Qvist.

Råd og vejledning til indstilling af fjernvarmeanlæg

På Kalundborg Forsynings hjemmeside; www.kalfor.dk kan man finde råd og vejledning til indstilling at sit fjernvarmeanlæg. Her kan man også læse mere om motivationsfaktoren og belastningsbidraget, som begge har indflydelse på varmeregningen. Ved at logge ind på ”min side” kan man følge sit varmeforbrug måned for måned og se, hvordan forbruget har udviklet sg i gennem årene.

Eftersyn af fjernvarmeanlæg

Hvis man har brug for et eftersyn af sit fjernvarmeanlæg, skal man kontakte en autoriseret vvs-installatør med et gyldigt FJR-bevis. Kalundborg Forsyning kan hjælpe med telefonisk rådgivning.

Del