Helle for langt stærkere sundhed

Helle for langt stærkere sundhed

Læserbrev: Helle for langt stærkere sundhed

Alarmklokkerne bimler. Vi skal kæmpe helt anderledes for et stærkere sundhedsvæsen og for overhovedet at bevare det vi har: 1100 danske sygeplejersker arbejder i Norge, og der er samtidigt et fald på 31,6 % i søgning på sygeplejerskeuddannelserne. Vores personale flygter både til Norge og til de omkringliggende regioner og til privathospitalerne.

Og politikerne i vores region vil ikke tale om trivsel på vores sygehuse.

Jeg stillede et forslag i Regionsråd Sjælland om, at vi skulle kigge på trivsel blandt vores sygehusansatte. Kun Nye Borgerlige og Konservative syntes, at det var en god ide. Vores personale er slidte, stressede, arbejder for meget og har for mange ikke patient-relaterede opgaver. Det skal vi have løst nu.

Jeg ved det fra nærmeste hold, min far har været indlagt flere gange siden januar i år på forskellige sygehuse rundt omkring i vores region. Akut- og intensivafdeling fungerer upåklageligt, men lige så snart patienten skal flyttes til andre afdelinger, går det galt. Der er for få ansatte, meget få sygeplejersker og læger, ingen tid til snak med patient eller pårørende, bleer er kutyme, fordi der ikke er tid til at hjælpe en kørestolsbruger med toiletbesøg, bad er slet ikke muligt osv. osv. osv. Heldigvis er vi en stærk familie, der rykkede sammen om min far, og var der så meget som muligt og kunne hjælpe ham med det meste.

Vi har pålagt vores personale alt for meget administration. Flere steder i sundhedsvæsenet har jeg talt op til 12 ledelseslag,  dvs. klinikere, der er blevet administrative ledere, der leder andre kliniske administrative ledere. Vi har kontrol for kontrollens skyld, masser af inddatering i forældede IT:systemer som ikke deles med de andre aktører i sundhedsvæsenet, sygeplejersker der bruger deres tid på vagtplanlægning, læger der vedligeholder ventelister osv. osv. osv.

Jeg vil sikre, at der er administrative ansatte til administrative opgaver og sende klinikerne ud til patienterne. Jeg vil kigge alle de administrative opgaver igennem og sikre, at der kun er de nødvendige. Vores sundhedsvæsen kan drage stor nytte ud af at have de samme IT-systemer. Som det er i dag, kan vi ikke dele data imellem hospital, praktiserende læge og hjemmepleje. Fx da min far var indlagt sidst, bad sygeplejersken os om et medicinoverblik, hun havde ikke adgang til oplysningerne og var i tvivl. Det samme problem har vi hos den praktiserende læge, han aner ikke hvad der er sket på hospitalet, og hvilken behandling din og min far har fået - og samtidig får hjemmeplejen besked om, at han udskrives, men ingen yderligere viden om behov, behandling eller pleje.

Tænk sig hvis vi havde en fælles patientjournal der kunne tilgås af både hospital, praktiserende læge og hjemmepleje. Det ville frigive en masse administrativ tid, det vil mindske risikoen for fejlbehandling, og ikke mindst vil det være meget billigere at drifte ET system i stedet for alle de forskellige IT-systemer, der er i brug i dag.

Lad os sammen kæmpe for et sammenhængende sundhedsvæsen og en bedre hverdag for de ansatte!

 • En familielæge med tid til alle - det må og skal være en ret for alle borgere
 • Opprioritering af det nære sundhedsvæsen i yderområderne
 • Et fælles IT-system (elektronisk patient journal) til alle hospitaler i Danmark
 • Tæt samarbejde mellem hospital, egen læge og kommune
 • Patientnære behandlinger og vagtlægeordninger i alle større byer
 • Pengene skal ud til de fagprofessionelle og de skal følge patienten
 • Ophør af ledelseshierarkier i det offentlige sundhedsvæsen med op til 12 ledelseslag
 • Samarbejdende regioner og kommuner omkring klima og CO2 reduktioner
 • Ingen ”slagsmål” om kliniske prestige områder/specialer og dyre medicotekniske apparater regionerne imellem
 • Stop af kontrol for kontrollens skyld
 • Klinikere arbejder med mennesker og ikke bag skærmen

Med venlig hilsen

Helle Laursen Petersen

Medlem Regionsråd Sjælland og Folketingskandidat

Del