Helhedsplan for Højbyen godkendt

"Vi skal være bedre til at fortælle vores historie. Der er flere middelalderhuse i Kalundborg end i Ribe, men det er der mange, der ikke ved."

Helhedsplan for Højbyen godkendt
En enig kommunalbestyrelse godkendte onsdag helhedsplanen for Højbyen som retningsgivende plan for den fremtidige udvikling af Højbyen.

Af Gitte Korsgaard gittee@tv-kalundborg.dk

I budgetaftalen for 2020 er der fremsat en hensigtserklæring om udarbejdelse af en helhedsplan for Højbyen, og der disponeres over kr. 200.000 til formålet. Kommunalbestyrelsen har løbende været informeret om processen for helhedsplanen for Højbyen, og onsdag aften godkendte en enig kommunalbestyrelsen helhedsplanen for Højbyen som retningsgivende plan for den fremtidige udvikling af Højbyen.

Lindegården rummer i dag Kalundborg Museum, og dele af Lindegården trænger til bygningsrenovering. Derudover er der ønsker til, at en større del af Lindegårdens bygninger kan anvendes mere aktivt. Rundt om Vor Frue Kirke ligger en række bevaringsværdige bygninger, der også kan tænkes ind i en større sammenhæng. Det er et ønske, at kommunen sammen med bygningsejerne i området får beskrevet et samlet projekt for områdets fremtid. Projektet skal danne basis for fondansøgninger til renovering, bevaring og forandring af området. Andre byer har haft held med at udarbejde sådanne helhedsplaner, der efterfølgende er blevet støttet med fondsmidler

Vi skal blive bedre til at fortælle vores historie

”Det er første gang, vi har en overordnet plan for Højbyen, og det er jo også noget som dem, der bor der også har efterlyst. Det er jo en plan, som man ikke lige kommer i mål med, det tager lidt tid, og det afgørende er jo også, at man får nogle fondsmidler. Der er faktisk allerede gang i flere ting, bl.a. kirken med kirkeladen,” fortæller Jakob Beck Jensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg, og fortsætter: ”Vi skal være bedre til at fortælle vores historie. Der er flere middelalderhuse i Kalundborg end i Ribe, men det er der mange, der ikke ved. Vi skal derfor være med til at italesætte vores historie og alle de kvaliteter, som Højbyen har – og sætte en retning fremad. Og det er et flot stykke arbejde, der er lavet, og som kan danne et godt grundlag for en videreudvikling af Højbyen.”

Helhedsplanens formål er at formidle Højbyens unikke middelalderhistorie og anvende dens kvaliteter som løftestang for en fremtidig udvikling af området. Planens hovedgreb er at give en forstærket oplevelse af Højbyen som unik middelalderfæstningsby og iscenesætte og anvende de væsentligste historiske elementer fra middelalderen. Faktisk er ambitionen med helhedsplanen todelt: At styrke det oplevelsesøkonomiske fundament for kulturturismen som erhvervsindsats, og at styrke bosætningsindsatsen ved at styrke den lokale selvforståelse og stolthed over egnens historie, som er af national betydning.

Del