Hele menighedsrådet trækker sig

I følge menighedsrådet mødes de med lukkethed, magtarrogance og tilsidesættelse af menighedsråds lovbundne kompetencer og arbejdsgiver forpligtelse

Hele menighedsrådet trækker sig Nyvangskirken i Kalundborg. Arkiv foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Nyvangskirkens folkevalgte nedlægger deres mandater med øjeblikkelig virkning.

Biskoppen og provsten har ved flere lejligheder tilsidesat den beføjelse, et folkevalgt Menighedsråd har som beslutningstager og arbejdsgiver. Det hverken kan eller vil vi acceptere,” skriver Heidi Lillevang, Sven-Aage Berg og Klaus Ødegaard i en pressemeddelelse.

”Vi et selvsagt kede af den ballade og uro, det giver for Nyvangskirken. Men vi ser ingen anden udvej end at nedlægge vores mandat” fortæller afgående formand Klaus Ødegaard.

 

Det er et enigt menighedsråd, der har valgt at trække sig. I deres besked til Biskop Peter Fischer Møller og Provst Jørn Noe, hvor de motiverer deres beslutning, slutter de af med at notere, at,

”vi er dermed kommet til den konklusion, at så længe ledelsen af stift og provsti ledes med lukkethed, magtarrogance og tilsidesættelse af menighedsråds lovbundne kompetencer og arbejdsgiver forpligtelse, så hverken kan eller vil de deltage i menighedsrådsarbejdet”.

Nyvangs Sogns Menighedsråd skulle ellers ud i et suppleringsvalg efter sommerferien. Årsagen er at kun tre af de syv, som blev valgt ind ved menighedsrådsvalget i september 2020 stadig er medlemmer, men nu har de sidste tre medlemmer altså trukket sig og kirken står helt uden menighedsråd.

Hverken Heidi Lillevang, Sven-Aage Berg eller Klaus Ødegaard, som udgør menighedsrådet i Nyvangskirken har yderligere kommentarer til sagen, oplyses det.

Del