Har hjulpet voldsramte kvinder i 25 år

 Vold er meget mere end et blåt øje

Har hjulpet voldsramte kvinder i 25 år I starten hed krisecentret Hera Døtrene, men har nu ændret navn til Kalundborg Krisecenter. Foto: Jens Nielsen

Tekst og foto af Jens Nielsen

Anette Hyldgaard har i 25 år været ansat på Kalundborg Krisecenter hvor hun har arbejdet med at hjælpe voldsramte kvinder, og vold er meget mere end bare et blåt øje.

Meget har ændret sig siden Anette Hyldgaard for 25 år siden blev ansat på Hera Døtrenes Krisecenter i Kalundborg. Hun var den første der blev ansat på krisecentret, ellers foregik arbejdet med frivillige arbejdskraft, i dag er navnet ændret til Kalundborg Krisecenter og der er stadig et par håndfulde frivillige tilknyttet Kalundborg Krisecentret, men ud over Anette Hyldgaard er der seks pædagoger og socialrådgivere til at tage sig af de otte kvinder og deres børn, som der er plads til. 62-årige Anette Hyldgaard har i øvrigt været leder af krisecentret siden 2003.

De første år lå krisecentret i Slotsgade, senere flyttede det til Slagelsevej, men i 2016 flyttede Kalundborg Krisecenter til Skibbrogade i helt nyrenoverede lyse lokaler med god udenomsplads.

Førhen kom de voldsramte kvinder og bankede på døren, i dag bliver de visiteret inden de får en plads på krisecentret.

”I dag bliver der næsten altid ringet på forhånd og vi visiterer lidt mere end dengang, fordi vi er et krisecenter for voldsramte, så der skal være vold indover på en eller anden måde, så det er vigtigt at vi lige undersøger sagen inden vi lukker folk ind, så det ikke bare handler om, at huslejen ikke er blevet betalt,” fortæller Anette Hyldgaard.

 Vold er meget mere end et blåt øje

”Tidligere var der mere tale om fysisk vold, i dag er der den digitale vold, den psykiske vold og stalking, så der er kommet flere voldsformer til, og førhen havde man nok også mere fokus kun på den fysiske vold, men vold er meget mere end bare et blåt øje,” siger Anette Hyldgaard.

Kvinderne som kommer på Kalundborg Krisecenter, er i alderen 18 til 72 år. Nogle opholder sig i få dage på krisecentret mens andre opholder sig i flere måneder inden de kommer videre med deres liv.

”Vi hjælper kvinderne videre her fra krisecentret, men der mangler mindre lejligheder som er til at betale,” fortæller Anette Hyldgaard.

25-års jubilaren bliver fejret fredag ved en lukket reception.

Del