Har fået bevilget 2 mio. kr.

Idéen om et H.C. Andersen Art Center på Lerchenborg Gods lever stadig, omend den har været i støbeskeen i nogle år. Men nu er der bevilget 2 mio. kr. på Finansloven.

Har fået bevilget 2 mio. kr.
Idéen om at få et H.C. Andersen Art Center på Lerchenborg i Kalundborg lever stadig i bedste velgående. Her ses initiativtager til projektet, Susanne Weihe, folketingsmedlem Jacob Jensen (V), Willy Lisby fra bestyrelsen samt Grev Christian Lerche af Lerchenborg. Arkivfoto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Siden 2018 er der blevet arbejdet med at etablere et H.C. Andersen Art Center i en af udlængerne på Lerchenborg Gods. Art Centeret er netop kommet på Finansloven, og har fået bevilget 2 mio. kr.

Idéen om et H.C. Andersen Art Center på Lerchenborg Gods lever stadig, omend den har været i støbeskeen i nogle år. Projektet har tidligere været på Finansloven, og har dermed også fået bevilget penge, hvilket projektet igen har fået, da H.C. Andersen Art Center igen er kommet på Finansloven, der blev indgået mandag. Der er bevilget 2 mio. kr.

På finansloven for 2023 udmøntes 73,4 mio. kr. fra puljen til lokale initiativer til 36 initiativer på tværs af landet, og her er H.C. Andersen Art Center altså et af projekterne, som man har bevilget penge til.

Siden 2018 er der blevet arbejdet med at etablere et H.C. Andersen Art Center i en af bygningerne på Lerchenborg Gods, helt konkret i staldbygningerne, hvor civilforsvaret tidligere har boet til leje, og hvor der igennem flere år også har været afholdt julemarked. Projektet om at ”bringe” H.C. Andersen til Kalundborg er på ingen måde skrinlagt, men vejen dertil er blot lidt snoet. Nu skal et kommende H. C. Andersen Art Center også inkludere vennen H. C. Ørsted, hvilket - ifølge initiativtageren bag det hele, Susanne Weihe - passer godt sammen med Kalundborg, som den industriby, den er.

Det er planen, at H. C. Andersen Art Center skal være et kunst-, litteratur-, videns- og oplevelsescenter med udgangspunkt i H. C. Andersens eventyr, forfatterskab og liv.

Del