Har fået 50.000 kr. i tilskud

De ansøgte midler vil udløse en tilsvarende opstartsbevilling på 50.000 kr. fra Sangkraft25 og er en forudsætning for at blive optaget som Sangkraft25 center.

Har fået 50.000 kr. i tilskud
Kalundborg Synger har søgt om at modtage 50.000 kr. fra Kalundborg Kommune. Foto: Colourbox

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Synger har søgt om at modtage 50.000 kr. fra Kalundborg Kommune til opstart af deres projekt, og bevillingen blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 3. januar.

De ansøgte midler vil udløse en tilsvarende opstartsbevilling på 50.000 kr. fra Sangkraft25 og er en forudsætning for at blive optaget som Sangkraft25 center. Idéen bag Kalundborg Synger er, at man skal skabe mere sang til gavn for hele kommunen - og gøre Kalundborg til et sangkulturelt fyrtårn for hele regionen. Anmodningen blev godkendt af udvalget, dog stemte Esben Hansen (A) og Jacqueline Hersing (V) imod.

”Jeg er stor tilhænger af fællesskab, og det er et sangkor også en stor del af, men jeg er skeptisk over for, om projektet kan det, der er hensigten. Jeg har egentlig tre argumenter for, hvorfor jeg ikke stemte ja til at bevilge 50.000 til 'Kalundborg Synger'. For det første er der allerede andre kor i kommunen, som mig bekendt fungerer fint. Derudover kan jeg også blive bekymret for, om der vil ske en eller anden form for kanalisering, da vi jo netop har flere kor i forvejen, og det så vil være at smøre utrolig tyndt ud - altså er der nok mennesker til flere kor. Den tredje årsag til, at jeg stemte nej, er, at præmisseen for et sådant sangkraftcenter er, at der skal sælges ydelser til institutioner, og der kan jeg godt være tvivlende over for, om skolerne, plejecenterne osv. vil købe en sådan ydelse, da de jo har rigeligt at bruge pengene på i forvejen,” fortæller Esben Hansen.

###REKLAME##

Kalundborg Synger blev stiftet den 11. maj 2022. Målet med Kalundborg Synger er at gøre sangen mere tilgængelig i hele kommunen, og bør ses som et samlende ressourcecenter, der kan drive muligheder og tilbyde alle borgere adgang til en bred vifte af sangfællesskaber.

Der søges om 50.000 kr. i opstartsstøtte, hvilket er forudsætning for at blive optaget som Sangkraft25 center og dermed få adgang til den statslige sangkraftbevilling i perioden 2023-25. Det ansøgte beløb vil udløse en tilsvarende bevilling fra Sangkraft25, og det samlede beløb skal bruges til opstartsaktiviteter, der kan tydeliggøre sangkraftscentrets potentiale og tilvejebringe yderligere finansiering af både drift og aktivitet herunder, at afholde signatur events, der viser udbredelsesmulighederne for Kalundborg Synger i kommunen, herunder Sang i Psykiatrien, Fællessang og Børnekor. Ligesom at deltidsansætte en projektleder, der skal udarbejde en udviklingsstrategi samt en forretnings- og finansieringsplan, og som skal stå for udviklingen Kalundborg Synger 2023 – 2025 samt drive aktiviteterne frem.

Del