Guds Hus?

Guds Hus?

Guds Hus?

Hvad er det dog for mennesker, som lader sig vælge til menighedsrådet i Nyvangskirken?

Hvor er næstekærligheden?

I en virksomhed med et tusind år gammelt idegrundlag, hvor pengene kommer ind automatisk, og hvor arbejdsopgaverne er veldefinerede, nemlig, dåb, dødsfald, vielser og konfirmation, er det ikke til at begribe, at der skulle være grundlag for så megen ævl og kævl, som det har været tilfældet i Nyvangskirken i årevis.

I bund og grund skal menighedsrådet blot stille faciliteter til rådighed for de religiøse handlinger. Dvs. lokaler og personale. Hvor svært kan det være?

Nu ved offentligheden jo ikke konkret, hvad der er foregået i kirken, men at personalet bliver udsat for en så grov behandling fra nogle folkevalgte menighedsrådsmedlemmers side, at de bliver sygemeldte, er komplet uacceptabelt.  Samtidig er det tilsyneladende også svært for præsterne at samarbejde med menighedsrådet.

Ifølge kirkens hjemmeside består personalet af en organist en kordegn og nogle kirketjenere. Korlederen har sagt op.

Balladen står i skærende kontrast til budskabet på kirkens hjemmeside:

”Her har vi plads til alle! Hvad end du vil til, morgensang, børne- & ungdomsgudstjeneste, koncert, konfirmationsforberedelse eller søndagens gudstjeneste, kan du finde fællesskab her. Hvad end du er danskfødt, indvandrer eller flygtning - uanset nationalitet - så er du velkommen her. Hvis du har idéer til, hvordan vi kan styrke tro og fællesskab i kirken og i sognet, er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådet eller en af præsterne.”

Man fristes til at tro, at nogle mennesker udelukkende stiller op til menighedsrådsvalg af prestigemæssige årsager – ikke for at fremme de kirkelige handlinger – men for ”at være noget ved musikken”.

De burde måske i stedet stille op til bestyrelsen for ”Foreningen af Ensomme Frimærkesamlere”.

Flemming Deenfeldt Hansen, Kalundborg

Del