Grønt udvalg

Grønt udvalg

I dag er den politiske behandling af klima, miljø og natur henvist til udvalget for Teknik og Miljø. Der er et Miljø i navnet, men meget af fokus er på det tekniske og miljøet bliver sekundært og naturen glemt.

Som for eksempel den øgede vandindvinding fra Tissø: Kan det teknisk lade sig gøre at øge vandindvindingen med mere end 50 % til hele 6.700.000 kubikmeter om året? Jo da. Men Nedre Halleby Å lider og sportsfiskere, ornitologer og naturfredere råber højt uden at vinde gehør for naturens trængsler – for industrien i Martin Damms ”Grønne Industrikommune” skal bruge mere ferskvand. Industrien, som jo gerne vil fremstå grønne, får serveret vandet på et sølvfad og behøver ikke nærmere overvejelser om mere bæredygtige kilder til produktionsvand.

Et grønt udvalg skal få bæredygtighed helt ind i hjertet af den politiske bevidsthed når det gælder behandling af alt fra vores udnyttelse af natur og grønne områder, kommunens indkøb, byggeri og vandindvinding til brug af sprøjtemidler.

Et grønt udvalg skal også være garant for at høre og inddrage interesseorganisationer og borgere når der placeres vindmøller, solceller, bygges nye veje osv. i naturområder. For det sker jo desværre at klimatiltag og miljø kolliderer med naturinteresser. I de sager skal vi være specielt opmærksomme på at inddrage berørte borgere.

I den forhåbentlig nye og mere miljøbevidste kommune, skal der i alle væsentlige politiske sager, ved siden af den sorte bundlinje, som viser økonomien, være en grøn bundlinje der indikere forbrug af CO2 og belastningen på miljø og natur.

Jeg ønsker jer alle et grønt og bæredygtigt valg.

Eva Levinsen

Beskesvej 10, Røsnæs

4400 Kalundborg

Kandidat til Kommune og Region for SF

Del