Graver 90 kilometer søgegrøfter inden motorvejen kommer

”Grunden til at vi nu er i gang ved Tømmerup er, at der er nogle områder som Vejdirektoratet gerne vil have vi gør færdige først, så de kan komme videre med deres planer.”

Graver 90 kilometer søgegrøfter inden motorvejen kommer
I denne uge er arbejdet med at grave søgegrøfter sat i gang i området ved Tømmerup-rundkørslen. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Museum Vestsjælland har det sidste halve år været i gang med at grave søgegrøfter på det areal, som senere skal blive til sidste etape af Kalundborgmotorvejen. Alene i Kalundborg Kommune skal der graves omkring 90 km søgegrøfter.

Det er vådt, meget vådt og til tider også meget koldt, og selv om det generer de arkæologer som i øjeblikket er i gang med at grave søgegrøfter og undersøge om der findes noget af historisk interesse inden selve anlægsarbejdet sættes i gang til Kalundborgmotorvejen, så skrider arbejder frem helt efter tidsplanen.

I denne uge er arbejdet med at grave søgegrøfter sat i gang i området ved Tømmerup-rundkørslen.

”Grunden til, at vi er startet her i den vestlige del af området, er fordi vejføringen her mest skal ind over åbent land, det er den længste strækning hvor det er jomfruelig jord. Det er fra hvor Skovvejen rammer Viskinge, fra Løgtvedgård og til Tømmerup. Det er her vi har det største samlede areal som skal undersøges,” fortæller Michael Vennersdorf, museumsinspektør ved Museum Vestsjælland, og fortsætter,

”Grunden til at vi nu er i gang ved Tømmerup er, at der er nogle områder som Vejdirektoratet gerne vil have vi gør færdige først, så de kan komme videre med deres planer.”

I følge Vejdirektoratet skal rundkørslen ved Tømmerup ombygges til et stort signalreguleret kryds. Et arbejde som sættes i gang i 2024, er det tidligere oplyst.

Alene i Kalundborg Kommune, fra Tømmerup og til Løgtvedgård ved Viskinge, regner Museum Vestsjælland med at grave 90 km. søgegrøfter.

Søgegrøfterne graves i en bredde af to meter og med 10 meters mellemrum. De ligger i en strå retning, ca. 45 grader fra nord, dvs. sydvest-nordøst og det gøres for at ramme så mange af de forhistoriske huse som muligt, for de ligger typisk øst-vest.

”Ved Tingvejen hvor vi startede med at grave søgegrøfter var der nærmest gevinst i første hug, i form af væsentlige fortidsminder som vi så er gået i gang med at undersøge. Men allerede nu, selvom vi ikke er færdige, så har vi en del steder vi skal tilbage til for at undersøge nærmere, bl.a. et område hvor vi har meget omfattende middelalderbebyggelse,” fortæller Michael Vennersdorf.

Det kræver erfarne arkæologer og ikke mindst erfarne maskinførere når der skal graves søgegrøfter og begge dele er Museum Vestsjælland godt udstyret med, så der ikke bliver overset et stolpehul eller andre spændende ting og så handler det også om at læse landskabet.

”Det handler meget om at læse landskabet, ofte har folk haft bosat sig højt, det er de færreste som vil have vand i stuen, så det vi er mest interesseret i, er de højeste punkter,” fortæller Dan Rasmus Winther, arkæolog og udgravningsleder hos Museum Vestsjælland, og fortsætter,

”Det er sjældent, at der går flere dage imellem, at vi finder noget. Det er ikke sikkert, det er nok til at vi gør mere ud af det, men de største udfordringer har været det meget vand, som er faldet.”

Når arkæologerne har undersøgt søgegrøfterne, dækkes de til igen og området venter så bare på, at de store maskiner rykker ind, når selve anlægsarbejdet med sidste del af Kalundborgmotorvejen går i gang.

Michael Vennersdorf oplyser i øvrigt, at området ved Tømmerup-rundkørslen godt kan blive et af de områder som arkæologerne skal tilbage til.

”Områder tæt på en kirke er næsten altid spændende,” siger han.

Del