Godt budgetforlig for folkeskolerne, men der mangler noget

Godt budgetforlig for folkeskolerne, men der mangler noget

Læserbrev: Godt budgetforlig for folkeskolerne, men der mangler noget…. 

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg har vedtaget et budgetforlig for 2024. For folkeskoleområdet er det et godt forlig. Der er afsat 4,2 mio. kr. hvert år frem til 2027 bl.a. til det stigende behov for specialundervisning. Partierne vil gerne investere i folkeskolerne de kommende år samt gennemføre et eftersyn af skolebygningerne. Alt sammen godt – men der mangler noget!

Der mangler beslutninger og midler til at gøre noget ved kvaliteten på folkeskoleområdet.

Nogle kolde facts begrunder dette: elevfraværet ligger på 10,3% mod 8,1% i landsgennemsnit, 18,8% opnåede ikke karakteren 2 i dansk og matematik ved afslutningen af 9. klasse. Ca. 60 elever opnåede dermed ikke et tilstrækkeligt fagligt niveau til at kunne gå direkte videre i uddannelsessystemet.

Vi bruger flere penge på skoleområdet end landsgennemsnittet. Blandt andet fordi vi har mange små skoler som er relativ dyrere.

Men der er også et kæmpe behov. Kommunen har netop fået at vide, at 8 ud af vores 16 folkeskoler er blandt de 10% af skoler, som undervisningsministeriet definerer "med bekymrende kvalitet".

Blandt disse er 3 skoler for tiden under skærpet tilsyn fra ministeriet.

Enhedslisten vil arbejde for bedre forhold på skolerne og mener ikke, at test, karakterer og de mange dokumentationskrav har bidraget til en bedre undervisning. Heller ikke de lange skoledage har bidraget.

Kalundborg Kommune skal arbejde mere på at understøtte og udvikle bæredygtige skoler med bedre faglig kvalitet – og ikke nøjes med et eftersyn af bygningerne.

Hilsen

Enhedslistens kommunale baggrundsgruppe i Kalundborg

Del