Gode tendenser på flere parametre for de unge

Resultater fra den netop offentliggjorte ungeprofilundersøgelse viser, at udskolingsleverne på Skolen på Herredsåsen klarer sig bedre end Kalundborg Kommunes gennemsnit på flere parametre.

Gode tendenser på flere parametre for de unge
Undersøgelsen viser gode tendenser i udskolingselevernes fritidsliv, tobak- og alkoholforbrug og kriminalitetsrater.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Lærere, ledelse, elever og forældre til elever i udskolingen på Skolen på Herredsåsen kan glæde sig over flere positive resultater fra den årlige ungeprofilundersøgelse. Undersøgelsen viser gode tendenser i udskolingselevernes fritidsliv, tobak- og alkoholforbrug og kriminalitetsrater. Det skriver Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

Resultater fra den netop offentliggjorte ungeprofilundersøgelse, der spørger ind til udskolingselevers liv i og uden for skolen, viser, at udskolingsleverne på Skolen på Herredsåsen klarer sig bedre end Kalundborg Kommunes gennemsnit på flere parametre. Det gælder blandt andet på områder som fritidsliv, nikotinvaner, alkoholforbrug og kriminalitet.

”Undersøgelsen udføres af foreningen BørnUngeLiv i samarbejde med folkeskolerne og kommunens SSP-konsulenter. Formålet med undersøgelsen er blandt andet at blive klogere på de unges vaner, helbred og trivsel,” fortæller Andreas Knudsen, der er en del af Kalundborg Kommunes SSP-team, og fortsætter: ”Selv om vi ofte taler med de unge i kommunen og på den måde får viden om deres gøren og laden, så er det selvfølgelig ikke alt, de deler med os. Men med Ungeprofilundersøgelsen får vi i anonym form viden om de unge, som vi ikke nødvendigvis ville have fået, hvis vi kun snakkede med dem. Undersøgelsen er også et godt og konkret redskab for os og for skolen til at tage snakken med forældrene i klassen om elevernes tendenser i forhold til f.eks. nikotinprodukter og alkohol. På den måde kan både skolen og forældrene blive klogere på, om og hvor der skal sættes ind”.

I undersøgelsen har lidt over 1.100 udskolingselever fra kommunens folkeskoler svaret anonymt på flere end 170 forskellige spørgsmål om alt fra søvnavner og kost til seksualitet og alkoholforbrug.  Undersøgelsens resultater glæder viceskoleleder på Skolen på Herredsåsen Marianne Labuz: ”Vi er rigtig glade for, at mange af vores elever i udskolingen har gode vaner i deres fritid. Vi ser f.eks., at flere af vores elever er aktive i en sportsforening og går i ungdomsklub. Og så viser undersøgelsen også, at færre elever i vores 7. og 8. klasser bruger nikotinprodukter, hvilket vi er rigtig glade for.”

Gode pejlemærker

Ifølge viceskolelederen er undersøgelsens resultater vigtige, for de viser, hvilke af skolens og SSPs indsatser, der bærer frugt, og hvilke der skal justeres:

”Ungeprofilundersøgelsen giver os vigtige pejlemærker i forhold til vores forskellige trivselsmæssige indsatser. Vores elever ligger ikke over gennemsnittet i alle kategorier. I langt de fleste kategorier ligger vi faktisk på niveau med de andre skoler i kommunen. Og så er der desværre også enkelte spørgsmål, hvor vi ser, at elevernes svar ligger under gennemsnittet”. Det gælder f.eks., når eleverne bliver bedt om at tage stilling til deres muligheder for at være fysisk aktiv indendørs i skolen: Vi kan se, at flere af vores elever end gennemsnittet i kommunen svarer, at de ikke har gode muligheder for at være aktive indendørs i skolen. Det er vi naturligvis ærgerlige over, men det giver os til gengæld mulighed for at have en dialog med elevrådet og eleverne om, hvordan vi kan give dem bedre mulighed for at være aktive.”

Netop muligheden for at rette indsatser til, sætter SSP-konsulenten Andreas Knudsen pris på:

”Når vi får resultaterne fra en skole, så giver det os en indikation af, om vi skal rette vores indsatser til. Og fordi SSP arbejder med eleverne fra alle skoler i kommunen, bliver vi i stand til at sætte ind, hvis vi kan se tendenser eller udviklinger, der går igen eller påvirker flere skoler. Så set fra vores side er undersøgelsen og dens resultater en vigtig brik i SSPs, skolens og forældrenes samarbejde om de unge i vores kommune,” slutter han af med at sige.

Del