Gode relationer mellem lærere og elever

Gode relationer mellem lærere og elever

Relationer mellem børn og deres lærere påvirker både børnenes faglige udbytte, deres relationer til hinanden og deres mentale sundhed. Skolerne i den sydlige del af Kalundborg Kommune har derfor iværksat en indsats for at styrke elev-lærer relationerne. 

Høng Skole, Buerup Skole, Gørlev Skole, Hvidebækskolen, Kirke-Helsinge Skole og Løve-Ørslev Skole ønsker at arbejde med at styrke relationerne mellem lærere og elever.

Skolerne har derfor iværksat en indsats, som bygger på en forventning om, at relationerne mellem elever og lærere påvirker både børnenes faglige udbytte, deres relationer til hinanden, deres mentale sundhed og deres fremtid.

For at få inspiration og viden til indsatsen deltog alle medarbejdere fra de seks skoler i et fælles foredrag om elev-lærer relationer den 27. september 2022 på Høng Skole.

Professionel relationskompetence

Formålet med hele indsatsen er både at skabe en bedre skolegang for eleverne, men samtidig også bidrage til at forbedre de faglige resultater.

Den professionelle relationskompetence bidrager til at forstå, hvordan vi bedst kan støtte børnenes udvikling uden at skælde ud. Mange børn oplever desværre at få skældud, når de ikke lever op til de voksnes forventninger, og det er med til at udløse stresshormoner”, udtaler Charlotte Ebdrup, koordinator for Læring og Specialpædagogik i Kalundborg Kommune og fortsætter:

De børn, der får mest skæld ud i skolen, er også ofte børn, der får skæld ud hjemme. Det betyder, at de er dobbelt udsatte for den skadelige stresspåvirkning”.

Bedre trivsel og engagement

Foredraget blev planlagt i tæt samarbejde mellem skolerne og Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Og det blev afholdt af Louise Klinge, som forsker i elev-lærer relationer med fokus på lærerens relationskompetence ved Københavns Universitet.

Louise Klinges prisvindende forskning har kortlagt konkrete kendetegn ved den praksis, der understøtter positive relationer, og som bidrager til børnenes udvikling - både fagligt, socialt og personligt.

Der deltog både lærere, pædagoger og ledere fra skolerne samt konsulenter og psykologer fra fagcenteret, som efterfølgende skal understøtte skolernes videre arbejde med professionel relationskompetence.

Del