Glem ikke børn og unge bag skærmene.

Læserbrev:

Glem ikke børn og unge bag skærmene.

Dette kommer til at handle om vores børn og unges trivsel - og hvad vi voksne kan gøre for at hjælpe. Det er ikke en kritik af nogen bestemt person, politik eller gruppe.
Det er et forsøg på at hjælpe en gruppe mennesker, som ikke selv har en stærk stemme.

Det er en stor dag i dag. Mange glade børn i Kalundborg Kommune får mulighed for at se deres klassekammerater, lærere og pædagoger igen efter flere ugers adskillelse.

Glæden var stor hos min egen datter, der endelig blev genforenet med sin 0. klasse efter mange kedelige timer hos to hjemmearbejdende forældre i december og januar.

Imens er børn og unge fra 5. klasse og opefter stadig hjemsendte til fjernundervisning.

...på 10. uge (inkl. juleferie - det er stadig adskillelse)!!!Og vi ved faktisk ikke, hvornår de får lov at komme ud i verden igen. Det er et vilkår - altså kun regeringen (og vores fælles indsats mod virus) kan ændre dette.

Der går rigtig mange ensomme timer foran webcam og skærm hver eneste dag for de unge. De unge/børnene er pressede.
Og de har ikke nødvendigvis et talerør. De skriver ikke læserbreve, arrangerer demonstrationer eller beskeder på Aula.
De bukker nakken, logger ind på Teams eller Zoom og gør, hvad de voksne siger.

Hvis du har kontakt med børn og unge, så er min opfordring ganske simpel:

Tjek, at de er okay!

Lad dem vide, at I interesserer jer - og at I er der, når de har behovet for at blive hørt.

Også en opfordring til Kalundborgs Børn- og Familieudvalg om at få undersøgt trivslen hos hjemsendte børn og unge - og naturligvis følge det op med en indsats, der kan hjælpe ungdommen igennem de svære måneder vi har foran os.

Det handler om at få råbt op i tide - når først skaden er sket, kan det være uendelig svært at gøre den god igen.

Trivsel kommer i første række! Også når man er hjemsendt...

Mvh Lasse Foersom
Byskellet 29
Kalundborg

Del