Generationer i fokus og blikket vendt mod fremtiden

Publikum fik indblik i de forskellige karaktertræk, der kendetegner generationerne med hovedfokus på Babyboomere, Generation X, Y og Z.

Generationer i fokus og blikket vendt mod fremtiden
Babyboomer: lærlingeansvarlig, Multi-Tech, Benny Bo Nielsen og erhvervschef Lene Bach Jørler. Foto: Jens Nielsen

Allikelund Gymnasium i Kalundborg var centrum for en eftermiddag dedikeret til at forstå, hvordan forskellige generationer ser på det gode liv. Arrangementet, kaldet Visionsdag 2023, inviterede til en dybere forståelse af hvordan vi mødes på tværs af generationer.

Onsdag eftermiddag var scenen sat på Allikelund Gymnasium, hvor omkring 40 forventningsfulde gæster var samlet til årets Visionsdag. Eventet, en del af den større Visionsuge, er blevet til i et samarbejde mellem FGU Nordvestsjælland, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Kalundborgegnens Erhvervsråd. Med "Generationer" som dagsordenen var der lagt op til en dag med dybdegående diskussioner og indsigter og øget egenindsigt og indsigt i andre. 

Fremtidsforsker Marianne Levinsen åbnede arrangementet med et spændende oplæg. Hun kombinerede databaserede observationer med en let humoristisk tilgang og gav publikum indblik i de forskellige karaktertræk, der kendetegner generationerne med hovedfokus på Babyboomere, Generation X, Y og Z. Marianne formåede også at fremhæve fællestræk: "vores fælles behov for relationer og fællesskaber," som hun udtrykte det.

Efter Levinsens oplæg blev der holdt en anderledes paneldebat, hvor deltagerne fra forskellige generationer delte deres synspunkter. Dette satte gang i en livsfyldt samtale, der forsatte ved gruppeborde. 

"Det var tydeligt, at både debatten i plenum og ved borgerne berørte de udfordringer og muligheder, der kommer med forskellige generationer relateret til arbejdslivet såvel som det private. Marianne Levinsen og paneldeltagerne gav virkelig på hver deres måde et brugbart og interessant afsæt for os alle,” sagde vicedirektør Malene Grandjean.

Forskelle og ligheder 

En afgørende pointe var, at uanset generation, deler vi alle et fundamentalt menneskeligt behov for fællesskab og relationer. En markant skillelinje blev også trukket op hvad angår digitalisering. Mens Babyboomere og Generation X blev beskrevet som "digitale indvandrere," var Generation Y og Z "digitale indfødte". Hvor de såkaldte digitale indvandrere befinder sig i den fysiske verden og til tider træder ind i den digitale, så forholde det sig nærmest modsat med de digitale indfødte. Her er der mere tale om, at de til tider træder ind i den fysiske verden, og når de gør det, så skal de fysiske relationer og oplevelser leve op til høje forventninger og være både nærværende og vedkommende. 

Direktør Jørgen Ravnsbæk, der sammen med Malene Grandjean står bag Visionsdagen i Holbæk, Odsherred og Kalundborg, var begejstret for dagen. "Disse visionsdage giver mulighed for at netværke på kryds og tværs med folk fra mange forskellige sektorer, og det beriger dialogen og samarbejdet gennem fælles ny inspiration," delte han.

Ved afslutningen af arrangementet blev der givet en smagsprøve på næste års Visionsdag. "Vi ser frem til næste års visionsdag i Kalundborg, som afholdes den 11. september 2024 på Processkolen, og her er temaet kunstig intelligens," fortalte Malene Grandjean.

Visionsdag på Allikelund Gymnasium blev således ikke kun et forum for diskussion og refleksion men også en katalysator for Visionsdag 2024. “Det er klart, at disse events spiller en vigtig rolle i at forme dialogen omkring vores kollektive fremtid,” afsluttet Jørgen Ravnsbæk. 

Del