Genåbning bør være en politisk beslutning truffet i fællesskab.

Læserbrev:

Genåbning bør være en politisk beslutning truffet i fællesskab.

Det er, ifølge min opfattelse, de enkelte borgmestre og kommunalpolitikere, som træffer beslutning om genåbning.

Da jeg er af den opfattelse, at det er de enkelte borgmestre og kommunalpolitikere, som skal træffe beslutninger om at genåbne deres kommunes daginstitutioner og skoler samt sikre at retningslinierne fra regeringen og myndighederne kan praktiseres i hverdagen, undrer nedenstående forklaringer og argumenter fra borgmester Martin Damm i Nordvestnyt.

I Nordvestnyt fremgår, at der er rettet en hård kritik af manglende information af politikere i forbindelse med genåbningen af skoler og daginstitutioner. At borgmester Martin Damm på kritikken forklarer, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer hver dag får en mail om status på coronasituationen og derudover argumenterer med, at kommunen blot følger de retningslinier, der kommer fra regeringen og myndighederne viser blot at han ikke har indblik i, at vi borgere også har brug for en status på coronasituationen og de beslutninger som træffes omkring genåbningen.

Det kan vi ikke få dels, fordi vi ikke får en mail med status på coronasituationen hver dag men også, fordi borgmester Martin Damm tilsyneladende træffer beslutninger alene uden medinddragelse af hverken demokratisk valgte politikere eller borgerne i Kalundborg Kommune.

At der ikke kan meldes klart ud til borgerne sender et signal om, at der ikke er en klar plan for genåbning, men at man tager det, som det kommer og løbende retter ind efter Sundhedsstyrelsen, efterhånden, som man støder på problemerne i hverdagen med at følge dem.

Det er ikke et heldigt signal at sende under en pandemi og skaber på ingen måder tryghed.

Han udtalelser også at  “Det er ikke en politisk beslutning”

ØHHHHHH, her er det så jeg bliver forvirret for ifølge min opfattelse er der netop lagt op til, at det er en politisk beslutning, fordi det er op til kommunens borgmester og kommunalbestyrelse at træffe beslutningen om at genåbne eller ikke genåbne kommunens skoler og daginstitutioner eller er der noget, som jeg har misforstået???

At det oven i kommer frem, at der rettes hård kritik af manglende information blandt de som i Kalundborg Kommune skal træffe beslutninger om genåbning af daginstitutionerne og skolerne, får mig til at genoverveje om, det er risikoen værd at sende mine børn i skole under en pandemi.

Maria Farrel Larsen

Mor til tre skolebørn 

Del