Går videre med planer om dagligvarebutik

Det er Salling Group, der har anmodet Kalundborg Kommune om at igangsætte en planlægning i forhold til en dagligvarebutik i Rørby.

Går videre med planer om dagligvarebutik
Det var et enigt Teknik- og Miljøudvalg, der torsdag godkendte at gå videre med planlægningen af en dagligvarebutik i Rørby.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Det var et enigt Teknik- og Miljøudvalg, der torsdag godkendte at gå videre med planlægningen af en dagligvarebutik i Rørby.

Det er Salling Group, der har anmodet Kalundborg Kommune om at igangsætte en planlægning i forhold til en dagligvarebutik i Rørby. Den skal ligge på hjørnet af Slagelse Landevej og Gl. Sorøvej.

Fokus på mindre støj for naboerne

Salling Group ansøgte oprindeligt om en dagligvarebutik med indkørsel og vareindlevering mod nord og indgang til butikken mod syd og mod Slagelse Landevej. Butikken skal primært forsyne Rørby, men også Årby, Kærby, og Ugerløse, samt nærliggende landsbyer betragtes som lokalt opland.

Naboer har imidlertid udtrykt bekymring om støjgener fra lastbiler fra den nye dagligvarebutik, bl.a. fra vareindlevering, og der er derfor fokus på, at butiksområdets indretning ændres, så støjende aktiviteter placeres syd for butikken ud mod Slagelsevej.

”Vi har godkendt, at man går videre med planarbejdet, der kommer et forslag til tillæg til kommuneplan, og der kommer et forslag til lokalplan, det bliver selvfølgelig sendt i høring. Vi vil meget gerne fremme, at der bliver en dagligvarebutik i Rørby, så de lokale har et sted at handle. Derudover er der fokus på at få drejet butikken således, at der tages hensyn til støj over i forhold til naboer, og her tænker man på lastbiler, der kommer med varer,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen.

Beslutning om dagligvarebutik

Del