Går ikke videre med solcellepark i Illerup

Således går man ikke lige nu videre med en solcellepark i Illerup, som har været meget omdiskuteret i den senere tid.

Går ikke videre med solcellepark i Illerup
Teknik- og Miljøudvalget har netop holdt udvalgsmøde, hvor de bl.a. diskuterede solcelleparker. Modelfoto: Colourbox.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Landmand og ejer af Protekta Farms, Anders Jakobsen, vil gerne anlægge en solcellepark på omkring 46 hektar i Illerup, hvilket han har ansøgt kommunen om. Det blev dog ikke til, at man i Teknik- og Miljøudvalget ønskede at gå videre med det projekt lige nu.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet torsdag besluttede V og F, med afsæt i de forelagte vurderinger, at arbejde videre med planlægning af Aagaard Gods ved Gørlev, og Kalundborglisten besluttede, med afsæt i de forlagte vurderinger, at arbejde videre med planlægning af Store Åmose. Udvalget tilkendegiver samtidig at bremse op i planlægning af yderligere anlæg. O og Frit Borgerligt Fællesskab stemte imod yderligere planlægning af solcelleparker og vil have sagen i Kommunalbestyrelsen. Således går man ikke videre med en solcellepark i Illerup, som har været meget omdiskuteret i den senere tid.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling

“Der var ikke enighed blandt udvalgets medlemmer, og derfor skal kommunalbestyrelsen nu tage stilling til det. Der har dog i en tid nu været bred enighed om at tage det roligt, hvad angår de store solcelleanlæg, da man ønsker at se, hvordan det går,” fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen, og fortsætter: “Lige nu anbefaler vi altså ikke at gå videre med solcelleprojektet I Illerup. Det handler om, at vi tager hensyn til omkringliggende landskab og naboer og selvfølgelig også muligheden for at koble sig på nettet. V og F besluttede at arbejde videre med Aagaard Gods, mens Kalundborglisten pegede på Store Åmose.”

Administrationen har modtaget 16 ansøgninger til større solcelleprojekter, inklusiv resterende ansøgninger fra tidligere prioriteringsrunder. Tre projekter på samlet 282 hektar er på nuværende tidspunkt enten godkendt eller under behandling. 13 ansøgninger på samlet 1.168 hektar er endnu ikke er under behandling.
Administrationen anslår, at det svarer til en kapacitet på ca. 700 MW med el elproduktion på ca. 1.200.000 MWh.

Kalundborg Kommune importerer i dag ca. 550.000 MWh strøm produceret uden for kommunen, og producerer selv ca. 254.000 MWh strøm fra sol og vind i kommunen.

Del