Gammel mølle bør bevares – men der mangler penge til renoveringen

Nu indkalder møllelauget til et borgermøde for at få lokalbefolkningen til at komme med gode ideer, både hvad møllen kan anvendes til udover at være et vartegn og hvor økonomien skal komme fra.

Gammel mølle bør bevares – men der mangler penge til renoveringen
Nu indkalder møllelauget til borgermøde om Ubby Mølles fremtid. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Ubby Mølle, som er fra ca. 1890, er et flot vartegn for Ubby/Jerslev området, men møllen er ved at forfalde og der skal tilføres mange penge. Derfor indkalder møllelauget nu til et borgermøde og håber, at mange lokale borgere vil bakke op og komme med gode ideer og forslag.

Den flotte gamle hollandske mølle ligger højt og flot og kan ses når man kommer kørende til Ubby/Jerslev området, men når man kommer tæt på er det tydeligt, at møllen trænger til en kærlig hånd.

Indvendig er tilstanden endnu værre, her er de forskellige etager i møllen understøttet af ’soldater’ og hele møllehatten er fikseret med flere kæder.

Hvis møllen skal bringes tilbage i funktionsdygtig stand, vil det kræve mange penge og møllelauget håber på en løsning så Ubby Mølle igen kan få et flot udtryk på bakken på Møllevej.

Det er Kalundborg Kommune som ejer møllen og det gør det vanskeligt at søge fonde, oplyser møllelauget.

”I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 overtog Kalundborg Kommune møllen som en slags hadegave, man nok ikke var særlig interesseret i. Møllen skal jo vedligeholdes fra samme konto som bruges til vedligeholdelse af fx skoler, så derfor har det lange udsigter, vi synes bare det er synd, at møllen forfalder mere og mere,” fortæller Ole P. Nielsen, formand for Ubby Møllelaug, og fortsætter, ”Det var meget nemmere hvis det var et møllelaug som ejede møllen, så ville det være meget nemmere at søge nogle fondsmidler, men nu er det kommunen som ejer møllen og det er et problem.”

Møllelauget regner med at der skal bruges mindst 10 mio. kr. før Ubby Mølle igen kan male mel, penge som Kalundborg Kommune ikke lige er klar til at bruge på møllen, og derfor håber møllelauget, at der er stor interesse fra lokalbefolkningen for at bevare Ubby Mølle.

Ubby Mølle er jo et vartegn, gode mennesker siger, at Ubby Mølle er for Ubby/Jerslev hvad Eiffeltårnet er for Paris, derfor håber vi selvfølgelig også, at der er nogen som har nogle ideer, både til hvad møllen kan bruges til og hvordan vi kan skaffe penge til renoveringen, fortæller Ole P. Nielsen.

Borgermøde

Ubby Møllelaug inviterer derfor til borgermøde den 30. maj kl. 19.00 i Ubby Forsamlingshus om Ubby Mølles fremtid. Møllelauget håber mange vil møde op og komme med ideer til, hvad Ubby Mølle kan anvendes til udover at være et vartegn. 

”Der er behov for at samle lokale borgere, for at få nogle ideer til fremtidig brug af møllen,” fortæller Søren Rasmussen, sekretær i møllelauget.

Kalundborg Kommunes kulturchef Jane Hald deltager i borgermødet, hvor alle er velkommen.

Af hensyn til forplejning ønskes tilmelding, som kan ske til Inge Nielsen, inge@zadig.net eller mobil 4038 8737 senest 22. maj.

Del