Fuldt hus til møde om Kalundborgmotorvejen

Kalundborgmotorvejen ender i et stort firbenet lysreguleret kryds. Ved Bjergsted etableres en ny bro hen over motorvejen som bliver op til seks meter højere end den nuværende rundkørsel.

Fuldt hus til møde om Kalundborgmotorvejen
Godt 350 borgere mødte op i Svebøllehallen til møde om Kalundborgmotorvejen. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Vejdirektoratets møder om Kalundborgmotorvejen trækker fulde huse. Sådan var det i efteråret og sådan var det igen torsdag aften, hvor omkring 350 borgere var mødt op i Svebøllehallen for at blive klogere på det store motorvejsprojekt. Spørgelysten blandt de fremmødte var stor.

Kalundborgmotorvejen ender i et stort firbenet lysreguleret kryds. Ved Bjergsted etableres en ny bro hen over motorvejen som bliver op til seks meter højere end den nuværende rundkørsel. Strækningen på syv kilometer fra Bjergsted til Cementvejen ved Jyderup bliver helt uden rundkørsler og lyskryds og når anlægsarbejdet går i gang, startes der fra begge ender af strækningen. Det, og emner som støj, natur og miljø, tidsplan og økonomi, blev godt 350 interesserede borgere klogere på, da de torsdag sidst på eftermiddagen var mødt op til Vejdirektoratets borgermøde i Svebøllehallen. Projektchef i Vejdirektoratet Ulrik Larsen gennemgik den omkring 30 kilometer lange strækning fra Knabstrup til Kalundborg og informerede om økonomien i projektet.

Der er afsat 2,1 mia. kr. til hele projektet, men det samlede projekt vil koste omkring 0,5 mia. kr. mere og derfor har Vejdirektoratet foreslået en række besparelser som tages ud af projektet, bl.a. nødspor i asfalt på to delstrækninger, opgradering af faunapassage til krondyr, rasteanlæg mellem Mørkøv og Jyderup, støjskærme i Jyderup og ved Tornved og ikke mindst, at strækningen mellem Jyderup øst og Bjergsted ikke for status af motorvej.

Ingen rundkørsler eller lyskryds

Projektleder i Vejdirektoratet Christian Tolderlund, kunne fortælle, at der i Jyderup etableres to nye tilslutningsanlæg til motorvejen, dels ved Cementvejen og dels ved Amtsvejen. Den syv kilometer lange strækning fra Jyderup øst og til Bjergsted får ikke status af motorvej.

”Det vil være sådan, at når man kører på strækningen her bliver der ingen stop, altså ingen rundkørsler eller lyskryds. Det bliver en firesporet vej uden autoværn i midterrabatten og med en hastighed på 90 km/t,” forklarede Christian Tolderlund.

Ny bro ved Bjergsted

Bjergsted Beboerforening har foreslået, at linjeføringen af Kalundborgmotorvejen flyttes mere mod nord og bygges på stolper ud gennem grusgrav området, samtidig har de foreslået tilkørselsramper ved den bro som forbinder de store grusgrav områder, sådan at den tunge trafik til og fra grusgravene kan køre direkte ned på motorvejen. Men det vil blive en væsentlig dyrere løsning så den har Vejdirektoratet set bort fra i første omgang.

Ved Bjergstedrundkørslen, som nedlægges, vil Bjergsted Byvej/Bregningevej blive ført over motorvejen via en ny bro som bliver omkring seks meter højere end den rundkørsel som kendes i dag. Samtidig løftes Gammel Skovvej for at kunne tilsluttes Bjergsted Byvej.

Rundkørsel bliver til firbenet lyskryds

Kalundborgmotorvejen slutter hvor rundkørslen i dag er ved Tømmerup, men for at få afviklet trafikken hurtigere bliver rundkørslen erstattet af et firbenet lysreguleret kryds, med fire vognbaner. I myldretrafikken morgen og aften kan der således etableres ’grøn bølge’ så trafikanterne til industrien i Kalundborg kan komme hurtigere til og fra arbejde.

I samme område afspærres Kærbyvej og der etableres en ny Kærbyvej længere mod øst. Den vej skal på sigt forbindes til Rendsborgparken, men det er et projekt under Kalundborg Kommune.

Stor spørgelyst

Efter Vejdirektoratets grundige gennemgang af Kalundborgmotorvejsprojektet var der mulighed for at stille spørgsmål, og her var spørgelysten stor. Ikke mindst fra borgerne i Bjergsted-Bregninge området som er nervøse for de mange store lastbiler som kører til og fra grusgrav områderne.

Der var også spørgsmål som gik på, om anlægsarbejdet sættes i gang fra begge ender af Kalundborgmotorvejen, og det kunne projektchef i Vejdirektoratet Ulrik Larsen bekræfte, at det var planen.

Han kunne også oplyse, at efterhånden som de enkelte strækninger bliver færdige vil de blive taget i brug.

Høringsfrist

Projektet er nu sendt i høring, og dermed har interesserede mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget frem til den 16. juni 2023.

Del