Fugleinfluenza: 40.000 kalkuner skal aflives

Allerede søndag indleder Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen arbejdet med at aflive de mange dyr.

Fugleinfluenza: 40.000 kalkuner skal aflives

Af Jens Nielsen

Fødevarestyrelsen har søndag erklæret udbrud af fugleinfluenza i en kalkunbesætning i Ruds Vedby. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen indleder søndag det store arbejde med at aflive 40.000 fugle.

Tæt på Ruds-Vedby er en kalkunfarm med næsten 40.000 dyr smittet med smitsom og meget dødelig fugleinfluenza.

Allerede søndag indleder Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen arbejdet med at aflive de mange dyr.  Det sker for at begrænse smitterisikoen – og for at minimere dyrenes lidelser. Sygdommen smitter kun yderst sjældent mennesker, men er dødelig for fuglene.

Zoner skal inddæmme smitte

I Ruds-Vedby har Fødevarestyrelsen oprettet en restriktionszone, dels en tre km beskyttelseszone og dels en ti kilometer overvågningszone rundt om den smittede besætning. Zonerne bliver oprettet for at begrænse risikoen for smittespredning.

I begge zoner skal fjerkræ- og fugleejere registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. I zonerne er det blandt andet forbudt at afholde udstillinger med fugle, flytte fugle og produkter fra fugle indenfor og ind og ud af zonen, medmindre Fødevarestyrelsen har givet tilladelse.

Fødevarestyrelsen kan tidligst ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning af fuglene og desinfektion af den ramte ejendom er afsluttet.

Uden for restriktionszonen kan handel med æg, fjerkræ og fjerkrækød med de øvrige EU-lande fortsætte som hidtil. Lande uden for EU kan dog lukke for deres import af æg, fjerkræ og fjerkrækød.

På grund af det forhøjede trusselsniveau forbyder Fødevarestyrelsen også dyrskuer og andre samlinger af fjerkræ og fugle i hele landet.

 

Del