Frygter for naturområde

Er stærkt kritisk over for en højhastighedstogbane fra Ringsted til Kalundborg. Den vil komme til at gå igennem Naturpark Åmosen, som er det største uberørte område på Sjælland.

Frygter for naturområde
Formand for Naturpark Åmosen, Flemming Engtoft Larsen, er stærkt kritisk over for en højhastighedstogbane. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En højhastighedstogbane mellem Jylland og Sjælland skal muligvis bygges gennem Naturpark Åmosen, som er et beskyttet naturområde, og det vækker bekymring.

Selvom planerne om en bro eller tunnel mellem Jylland og Sjælland er sat i bero, er opførelsen af den faste forbindelse over Kattegat stadig i spil.

Det får nu bestyrelsen for Naturpark Åmosen til at reagere. 

Bestyrelsen for Naturpark Åmosen er stærkt kritisk over for en højhastighedstogbane fra Ringsted til Kalundborg. Den vil komme til at gå igennem Naturpark Åmosen, som er det største uberørte område på Sjælland.

Bl.a. vil området omkring Tissø blive stærkt berørt hvis forbindelsen nogensinde bliver til noget.

”Det vil være ødelæggende at lade en højhastighedsbane gå lige igennem dette meget smukke uberørte naturområde. Det gælder miljø, natur og de planer for at høste en stor klimagevinst ved at vådgøre flere områder i naturparken," siger Flemming Engtoft Larsen, formand for Naturpark Åmosen.Flemming Engtoft Larsen fortæller også at bestyrelsen er stærkt bekymret på vegne af lokalsamfundene både ved selve projektet, men også ved udsigten til ventetiden inden en beslutning tages om noget, man ikke lokalt får gavn af:

”Ventetiden skaber usikkerhed og gør lokalsamfundene mindre attraktive, selvom man jo får Sjællands sidste vildmark som nabo. Vi kan se, der er en meget høj pris at betalte for natur, miljø, klima og lokalsamfund for at der kan ske en lille forbedring af transporttiden," siger han.

Naturpark Åmosen strækker sig fra Storebælt til Undløse midt på Sjælland. Hovedparten af området er et Natura 2000-område, hvilket vil sige, at det er en del af et netværk af beskyttede naturområder i EU.

Kattegatforbindelsen blev i onsdags sat i bero efter, at en offentliggjort forundersøgelse ikke gav grundlag for at igangsætte projektet med det samme. Tværtimod er der behov for yderligere undersøgelser af miljøpåvirkningen.

Del