Frivillige stod for vandløbsprojekt

Lørdag den 6. november færdiggjorde frivillige et vandløbsprojekt i Tranemosegrøften.

Frivillige stod for vandløbsprojekt Der blev knoklet med de store skjulesten og sten til sikring af brinken. Denne 200 kg. tunge sten blev skubbet i Tranemosegrøften af Jacob og Peter. Foto: Rune Hylby.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Lørdag den 6. november færdiggjorde 19 frivillige et vandløbsprojekt i Tranemosegrøften med 9 gydebanker.

Projektet er opstartet af Kalundborg Sportsfiskerforening, som har gjort stor brug af Rune Hylbys, Fishing Zealand, store erfaring som projektkoordinator. 

”Kalundborg Kommune har været en fantastisk samarbejdspartner, og udover en omfattende sagsbehandling har de også støttet projektet økonomisk. 20 m3 gydegrus og 30 m3 skjulesten blev fordelt langs vandløbet med maskinkraft to dage inden. Men selve arbejdet i Tranemosegrøften er udført af 19 frivillige ildsjæle, dels fra Grusbanden samt fra Kalundborg Sportsfiskerforening,” fortæller Michael Mortensen fra Vandplejeudvalget, Kalundborg Sportsfiskerforening, og bliver suppleret af Rune Hylby:

”Vi restaurerede en længere strækning af Tranemosegrøften, der har sit udløb ved Vrøj i Sejerøbugten. Vrøj er et meget kendt havørredspot for lystfiskere, ikke blot i lokalområdet, men på hele Sjælland. Der er blevet fanget mange havørreder på denne kyststrækning, og der er ingen tvivl om, at ferskvandet fra blandt andet Tranemosegrøften er medvirkende årsag.”

Han fortæller endvidere, at det er blevet et fantastisk projekt, der øger biodiversiteten ikke blot i vandløbet, men også i hele biotopen omkring vandløbet.

”Som sportsfiskere kan vi se frem til mange flere konditionsfede havørredder ved vore kyster fremover. Fra Kalundborg Sportsfiskerforenings side vil vi gerne sige tak til Rune Hylby, Fishing Zealand, Grusbanden, Kalundborg Kommune, vores egne medlemmer og ikke mindst lodsejerne som har set positivt på projektet,” siger Michael Mortensen.

Han slutter af med at fortælle, at man har flere projekter på bedding: ”I 2022 går vi videre med Bregninge å, og udvider med endnu flere gydebanker og skjulesten end dem, vi allerede har etableret. I Kærby å har vi også et omfattende projekt i gang, der foruden gydegrus og skjulesten, også omhandler etableringen af sandfang og fjernelse af spærring.”

Del