Friplejehjem er attraktivt for kommunen

"Det der med, at et friplejehjem er et luksussted kun for de rige, det er helt misforstået. Huslejen er den samme"

Friplejehjem er attraktivt for kommunen
Foto: Colourbox

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 6. maj blev strategien for opførelse af plejehjembyggeri, midlertidige pladser til demente og renovering af plejehjem diskuteret. Herunder byggeri af private plejehjem, da kommunen har fået henvendelser, og man mangler plejehjemspladser.

Det stigende antal ældre vil betyde et øget behov for flere nye plejeboliger i Kalundborg Kommune. Behov og plejeboligformer er drøftet på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøder i efteråret 2023. På Kommunalbestyrelsens planseminar i april 2024 blev opførelsen af et friplejehjem med 60 boliger i Kalundborg by og opførelsen af et plejehjemsbyggeri på et senere tidspunkt i Høng drøftet.

For nuværende ønsker politikerne, at beholde eksisterende plejehjem, hvor man renoverer disse. Desuden ønskes en udvidelse af midlertidige pladser til demente og endelig bemyndiger Ældre- og Sundhedsudvalget administrationen til at gå i dialog med bygherre og driftsherre om at kunne opføre et friplejehjem i Kalundborg by med henblik på at tage yderligere 60 plejeboliger i brug inden for 3-4 år.

“Vi har fået henvendelser fra nogle, der gerne vil bygge plejehjem, ja, og vi følger op på deres ansøgninger kva den beslutning, der højst sandsynlig bliver truffet på økonomiudvalgsmødet. Det er jo allerede behandlet i Ældre- og Sundhedsudvalget,” fortæller Søren Ole Sørensen, der er er direktør på området ved Kalundborg Kommune.

Misforståelse at friplejehjem er for de rige

Søren Ole Sørensen fortæller endvidere, at det er en misforståelse, hvis man tror, at friplejehjem er for de rige, da en plejehjemsplads på et friplejehjem koster det samme som på et kommunalt.

“Det koster det samme uanset, om plejehjemspladsen er privat eller kommunal. Der er tilkøb, man kan gøre i det private, men det er der jo i virkeligheden også i det kommunale. I eget hjem kan man jo også tilkøbe, at man fx vil have ekstra rengøring fra en privat aktør. Derudover vælge borgerne selv det plejehjem, de vil være på, og den pris, som kommunen betaler, er den samme uanset friplejehjem eller kommunalt plejehjem. Det der med, at et friplejehjem er et luksussted kun for de rige, det er helt misforstået. Huslejen er den samme, og der er boligsikring begge steder. Begge steder gælder naturligvis, at man skal være visiteret.”

Stigende behov for plejehjemspladser

Det stigende antal ældre i Kalundborg Kommune betyder, at der er et stort behov for flere plejehjemsboliger. Plejeboliganalysen fra 2018 anbefaler nyt plejehjemsbyggeri for at øge plejeboligudbuddet. Det blev dengang estimeret, at kapaciteten af plejeboliger allerede i 2023 ville være overskredet. Dette underbygges af ventelisten til plejeboliger, hvor der i april måned 2024 er 58 borgere, som venter på en plejehjemsplads. Ventetiden er aktuelt ca. 4 måneder i gennemsnit. I 2026 forventes 24 nye boliger ved Rørmosecentret at være færdigbygget og der vil så være 331 plejehjemsboliger i kommunen.

Ud fra KLs demografi-fremskrivning for Kalundborg Kommune i 2023 og beregnede scenarier, er der i fremtiden et behov for flere plejehjemspladser. Det skønnes, at behovet i 2028 er steget til ca. 370 - 380 pladser. Går vi 8 år frem i tiden, viser fremskrivningen et øget behov på ca. 440-450 pladser. Behovet peger hen på opførelsen 60 plejeboliger frem mod 2028 og yderligere 60 plejeboliger frem mod 2032. Her forudsættes at nuværende plejehjem videreføres. Dvs. at man i 2028 kan have 391 plejehjemsboliger og det antal pladser rammer behovet svarende til demografifremskrivningen for Kalundborg kommune.

Generelt er billedet, at der er flest borgere på venteliste til plejehjemmene i Kalundborg by og omegn. Desuden udbygges der meget i Kalundborg by, og man kan derfor forvente, at behovet for plejeboliger på sigt stiger endnu mere i dette område.

Friplejehjem er attraktivt for kommunen

Et nyt plejehjemsbyggeri kan etableres som et friplejehjem, som almene boliger eller af kommunen selv. Eller kombinationer af de tre modeller. Kalundborg Kommune ejer fire plejehjem og de resterende fem plejehjem ejes af almennyttige boligselskaber. Det er finansielt attraktivt for Kalundborg kommune at få opført et friplejehjem, da det er bygherren, der så står for anlægsudgifterne.

“Vi har brug for flere plejehjemspladser, og det kræver ikke anlægsrammer og det kræver ikke kommunale kroner at bygge et friplejehjem. Private plejehjem er ganske almindelige plejehjem, der ofte er drevet af non- profit foretagender. Kommunen får spritnyt plejehjem med flere plejehjemspladser, og vi mangler allerede nu, og kommer til at mangle endnu mere i fremtiden. Derfor er det win win for alle, hvis der bliver bygget friplejehjem,” siger Søren Ole Sørensen.

Del