Four more years

Four more years

Læserbrev: Four more years

Tillykke til Martin Damm med at han også kan fortsætte som borgmester i næste valgperiode.

Det er blevet åbenbart efter, at der nu igen er ballade hos socialdemokraterne.

Det var forventeligt, at Kalundborg kommune efter kommunesammenlægningen ville blive en venstrekommune.  Socialdemokraterne har ikke gjort meget for at ændre dette billede.

Ved sidste valg stillede uenighed og personlige ambitioner sig i vejen for, at socialdemokraterne kunne mobilisere et flertal med andre partier og vælte Martin Damm.

Med to vælgerforeninger med hver deres borgmesterkandidat og en opsplitning efter valget, hvor to medlemmer brød ud og lavede deres egen liste, skulle man tro at socialdemokraterne have lært lektien.

Men NEJ!

Nu foreslår partiforeningen for Raklev, Røsnæs og Omegn at skifte Tina Beck-Nilsson ud med Nikolaj Lykke Vad.  Man har godt nok ikke spurgt ham selv, inden man foreslår ham.  Undskyld: Hvor amatøragtigt har man lov til at agere i noget så alvorligt som lokal politik?

I den gamle Kalundborg kommune var socialdemokraterne blandt andet repræsenteret af folk fra fagbevægelsen, som var skolet i politisk arbejde.  De var vant til interne kampe men formåede at danne front udadtil.  De er der ikke mere, blandt andet fordi de forskellige fagforbund ikke længere er repræsenterede lokalt i Kalundborg.

Så Venstre og Martin Damm behøver såmænd ikke at gøre sig særlige anstrengelser for et genvalg.

Derfor endnu engang og på forhånd: Tillykke med valget!

Flemming Deenfeldt Hansen

Kalundborg

Del