Forundersøgelsen - Kattegatforbindelsen

Forundersøgelsen - Kattegatforbindelsen

Læserbrev: Forundersøgelsen - Kattegatforbindelsen. 

Nu er der en udmelding om Forundersøgelsen om en Kattegat-forbindelse. En forundersøgelse af en kombineret bane- og vejforbindelse og en ren vejforbindelse. Dertil en meget kortfattet besked fra Trine Bramsen, som modstanderforeningerne opfatter som en halv sejr: Forundersøgelsen af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet. Der vil ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter. Men der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser.

Det store projekt i form af en kombineret motorvej- og højhastighedsjernbane på tværs af Kattegat. Cirka 40 km kyst-kyst forbindelse på hav fordelt på 2 broer, samt ca. 100 km jernbane og samlet ca. 50 km motorvej på Vestsjælland, på Røsnæs/Asnæs, på Samsø og i Odder og Aarhus kommuner, bliver ikke igangsat.

Det forstår vi godt. Det vil være meget forkert at skære igennem og ødelægge noget af Danmarks smukkeste natur.

Urealistisk pris

Økonomien er også urealistisk, prisen for en kombineret bane- og vejforbindelse er sat til 110 mia. kr. Vi undrer os i modstanderforeningerne. Hvordan kan Danmarkshistoriens største anlægsprojekt falde i pris, når alt andet stiger? I 2018 blev projektet vurderet til 136 mia. kr., hvilket svarer til 150 mia. kr. i dagens prisniveau. Det er en langt mere sandsynlig byggepris.  I det 60 mio. kr. dyre forundersøgelsesarbejde har man ikke udregnet, hvad de finansielle omkostninger vil beløbe sig til i anlægsfasen. Det ville være mere korrekt at operere med en samlet pris på ca. 200 mia. kr.  og så kommunikere det offentligt.

Ingen reel tidsgevinst

Fordelen skulle være, at rejsetiden mellem Aarhus og København kan reduceres med en halv time. Til gengæld vil vi få en stigning på 15.800 flere biler mellem Øst- og Vestdanmark i døgnet, som blot vil gøre trængslen i og omkring Aarhus og København endnu værre. Hvorfor komme 10 minutter hurtigere over Sjælland, hvis du alligevel skal holde i kø fra Hvidovre?
Højhastighedsbanen skal ikke transportere gods, og ca. halvdelen af den samlede passagertransport forventes at være fritidskørsel, som ikke er nødvendigt for hverken erhvervsliv eller arbejdskraft.

Klima-gammeldags projekt

Klimagevinsten er forduftet, og de 3 mio. tons CO2, som udledes i byggefasen, vil aldrig kunne indhentes igen. Det er helt ude af trit med tidsånden at bruge 110-200 mia. kr. på et projekt, der vil fjerne os endnu mere fra målet om at reducere CO2-udledningen med 70%,

Tilhængerne af projektet mener, at det vil skabe sammenhængskraft og udvikling i Danmark. Meget taler for det modsatte. Vi mener ikke det giver et Danmark i balance. Det er positivt, at der er politikere der indser dette. Det er dog bekymrende, at der er flertal for videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøundersøgelser, som Trine Bramsen har udtalt. 

En VVM-analyse, Vurdering af Virkningen på Miljøet vil tage fire år at udarbejde og vil koste ca. 0,5-1 mia. kr. Samtidig vil det stavnsbinde de, borgere der bor i de berørte områder i den tid udarbejdelse af analysen står på. Set i lyset af nutidens mange omkostningskrævende kriser, bl.a. klima- og sikkerhedskrise er en Kattegat-forbindelse helt ude af takt med den situation Danmark står i. Tag projektet helt af bordet.

På vegne af modstanderforeninger

Den nye Kattegatkomite, Niels Erik Danielsen, tlf 2157 1158

Kattegatforbindelse – Nej tak

Nej til motorvej på Asnæs

Nej til motorvej på Røsnæs

Nej til lyntog og Kattegat-forbindelse gennem Vestsjælland

Stop motorvej over Samsø

Del