Forundersøgelse giver ikke grundlag for at igangsætte projekt

Forundersøgelse af Kattegatforbindelsen blev i dag præsenteret.

Forundersøgelse giver ikke grundlag for at igangsætte projekt Forundersøgelsen giver ikke grundlag for, at igangsætte projektet. Arkivfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Den længe forventet forundersøgelse af Kattegatforbindelsen blev i dag præsenteret, og transportminister Trine Bramsen (S) udtaler, at forundersøgelsen ikke giver grundlag for at igangsætte projektet.

Folketinget kan, efter forundersøgelsen er lavet, beslutte, om en grundigere og meget dyrere miljøkonsekvensundersøgelse (VVM) af projektet skal sættes i gang. Men i en pressemeddelelse udtaler transportminister Trine Bramsen (S), at forundersøgelsen "ikke giver grundlag for at igangsætte projektet", og at der kan være behov for yderligere undersøgelser, før en eventuel VVM sættes i gang. ”Således vil der ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter,” siger transportministeren.

Ifølge forundersøgelsen vil en Kattegatforbindelse skabe meget kortere rejsetider og afstande mellem landsdelene i bil såvel som i tog. Der vil være lige over en time mellem København og Aarhus i tog og to timer i bil. Men en Kattegatforbindelse vil ligeledes påvirke natur- og miljøområder og give en støjpåvirkning i områder, som i dag ikke er belastet af støj.

Asnæs og Røsnæs er fortsat i spil

I den nye forundersøgelse af Kattegatforbindelsen anbefales fortsat to linjeføringer. På Sjælland går de anbefalede forbindelser nord om Kalundborg og udover Røsnæs og syd om Kalundborg og ud over Asnæs. Begge linjeføringer går hen over Samsø og ind i Østjylland nord for Hou.

Se den færdige forundersøgelse - klik her

Del