Fortsat bekymring om solcellepark

Tirsdag var der informationsmøde om en mulig kommende solcellepark. Tonen var god, men der er fortsat bekymring for projektet blandt naboer.

Fortsat bekymring om solcellepark
Til mødet i Raklev Sognegård mødte omkring 100 borgere op, og til en dialog omkring en mulig kommende solcellepark i IIlerup.Modelfoto: Colourbox

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Tirsdag aften var der informationsmødet i Raklev Sognegård om en mulig solcellepark i Illerup. Til mødet mødte omkring 100 borgere op, og til en dialog omkring en mulig kommende solcellepark i IIlerup.

Det er landmand og ejer af Protekta Farms, Anders Jakobsen, der gerne vil anlægge en solcellepark på omkring 46 hektar, og derfor inviterede han sammen med rådgivningsfirmaet Velas, der rådgiver Protekta Farms i udviklingen af solcelleparken, til informationsmøde for borgerne i området. Han synes, at mødet i går gik godt, og at tonen blev holdt fint.

”Mødet gik faktisk rigtig fint, og jeg er glad for, at man holdt det på et fagligt niveau, hvor man diskuterede ordentligt med hinanden. Der var interesse for projektet, og jeg tror, at det bliver godt,” siger Anders Jakobsen.

Bekymret for alle dem, der bliver berørt

Jacob Gadd, der bor i Illerup, er en af dem, der ikke er glade for udsigten til en muligt kommende solcellepark i Illerup til trods for, at han ikke er direkte berørt, hvor han bor. Han var også med til mødet i Raklev Sognegård tirsdag, og han er en enig i, at det var et fint møde, men han er fortsat bekymret for solcelleprojektet. Han har derfor oprettet en Facebookside, hvor han og andre borgere italesætter deres bekymringer i forhold til en mulig kommende solcellepark i Illerup.

”Det var et pænt og ordentligt møde, og der var stort fremmøde med en bred repræsentation. Der var stor spørgelyst, nogle stillede spørgsmål til noget teknisk, andre til noget andet. Men det, som jeg er mest bekymret for, er de to M’er. Miljø og mennesket. Jeg føler, at man glemmer de mennesker, der bliver berørt. Naboerne får store værdiforringelser, og erstatningspligten er ret begrænset i lovgivningen. Det er da fint, at man kan tjene penge, men samtidig er det på andres bekostning. Jeg har ikke selv udsigt til at blive direkte berørt, men jeg bliver påvirket af, at man glemmer menneskene omkring, og det helt konkrete projekt her, der vil flere blive direkte berørt. Folk er da også bekymret for, hvorvidt man vil lave mere end det nuværende projektforslag,” fortæller han.

Vil være transparente i processen

Mike Boysen Jurock fra Velas deltog også i mødet, og han var ligeledes af den opfattelse, at mødet gik rigtig godt.

”Det gik rigtigt godt i går, folk blev oplyst på et objektivt grundlag, og der var gode saglige spørgsmål. Det var et godt møde med en god dialog. Der var selvfølgelig borgere, der bekymrede sig, men det er der jo ved alle projekter. Vi er åbne og transparente i processen, og det vil vi være gennem hele forløbet. Vi har oprettet et nyhedsbrev så alle kan følge med løbende,” fortæller han.

Flere af de fremmødte borgere spurgte bl.a. ind til, hvorfor solcelleparken skal placeres i et område, hvor der skal søges dispensationer fra naturbeskyttelsesloven.

Del