Fortsætter kampen mod en Kattegat-forbindelse

Man var enige om at fortsætte kampen mod en Kattegat-forbindelse og højhastighedsbane.

 

Fortsætter kampen mod en Kattegat-forbindelse
Bestyrelsen 'Nej til Kattegat-forbindelsen og en højhastighedsbane gennem Vestsjælland.' Fra venstre mod højre, Jørgen Randlev Madsen, Lars Bagge Hommel-Nielsen, Niels Erik Danielsen, Nynne Pagels, Morten Carlsen og Hanne Funch Hennings. Torben Sørensen var ikke tilstede.

Af Gitte Korsgaard gitte@tvkalundborg.dk

Nej til Kattegat-forbindelsen og en højhastighedsbane gennem Vestsjælland afholdt generalforsamling den 13. september i Buerup Forsamlingshus, og man var her enige om at fortsætte kampen mod en Kattegat-forbindelse og højhastighedsbane.

Vi vil fortsætte arbejdet mod en Kattegatforbindelse og Højhastighedsbane gennem Vestsjælland. Folketinget brugte 60 millioner kroner på at undersøge, om der var grundlag for en Kattegatforbindelse, og fandt ud af, at der var der ikke.  Mange troede så, at Kattegatforbindelsen var lagt i graven. Men vi har en sund skepsis mod det, der foregår på de bonede gulve, når gardinerne er trukket for,” siger Niels Erik Danielsen, der er næstformand i foreningen, og fortsætter: ”Sund og Bælt fandt pludseligt 80 millioner kroner til nærmere undersøgelser. Noget de dog ikke havde lovhjemmel til. Så vi fik det stoppet og det blev klart at vi måtte fortsætte arbejdet mod en Kattegat-forbindelse.”

SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har meldt ud, at de er imod en Kattegat-forbindelse, fortæller næstformanden.

Foreningen har haft foretræde for Transportudvalget på Christiansborg den 7. februar 2023.

”Vi fremhævede det luskeri, der foregik med Sund & Bælt. Vi påpegede, at der er store og omfattende problemer ved etablering af en Højhastighedstogbane fra Fjenneslev til Røsnæs/Asnæs. En Højhastighedstogbane vil ikke samle, men dele Vestsjælland. En Kattegat-forbindelse vil være ødelæggende for en lang række godser og for ”Birkegårdens haver”, som er den turistattraktion i Kalundborg der tiltrækker flest,” fortsætter Niels Erik Danielsen.

Foreningen var også repræsenteret, da alle modstanderforeningerne besøgte transportminister Thomas Danielsen og en høring arrangeret med Kattegatkomiteen. Den 29. maj afholdt foreningen tillige et velbesøgt støttearrangement på Lykkebjerg med over 70 deltagere ligesom de var repræsenteret på Folkemødet i Høng den 26. august.

På Folkemødet var der flere der snakkede om, at forbindelsen kommer, men som en tunnel under Asnæs. Budskabet er godt nok i direkte modstrid med forundersøgelsen af Kattegat-forbindelsen fra juni 2022. Her er der ikke  konkrete vurderinger om en nedgravet løsning. En boret tunnel under havet vil være dobbelt så dyr som en højbro (4,7 milliarder kroner per kilometer i 2022 priser). Der er også tekniske udfordringer med en boret tunnel, da den skal starte længere inde i landet for at sikre de rette hældninger for, at kunne tillade tog at operere i tunnelen. Sænketunnellen vil også blive ca. 21 meter høj, en slags dæmning under havet. En sådan dæmning vil skabe en stor blokeringseffekt til skade for Østersøen,” siger Niels Erik Danielsen.

Finansloven for 2024 er netop fremlagt og efter en nøje gennemgang kan det konstateres, at der ikke er afsat midler til yderligere undersøgelser eller andet for en Kattegat-forbindelse, supplerer næstformanden.

I debatten blev det bl.a. fremhævet, at det var usikkert om Vurderingsstyrelsen har taget højde for planerne om en eventuel Kattegat-forbindelse i de ejendomsvurderinger der foretages på nuværende tidspunkt,” slutter Niels Erik Danielsen af med at sige.

Nej til Kattegat-forbindelsen og en højhastighedsbane gennem Vestsjællands bestyrelse består af: Formand Morten Carlsen, næstformand Niels Erik Danielsen, kasserer Hanne Funch Hennings, sekretær Jørgen Randlev Madsen og bestyrelsesmedlemmerne Lars Bagge Hommel-Nielsen, Nynne Pagels, Morten Carlsen og Torben Sørensen.

Del