Forsyningen følger op på om ejendomme er korrekt tilsluttet

- Vi oplever en stigende mængde regnvand i vores kloakledninger, og vi må erkende, at der ikke er plads til både spildevand og den store mængde regnvand, som ender i vores ledninger.

Forsyningen følger op på om ejendomme er korrekt tilsluttet
Foto: Colourbox

Af Jens Nielsen

Kalundborg Kommune vil udstede påbud til de borgere som ikke har bragt deres kloakforhold i orden i berørte områder. Alle berørte borgere bliver indkaldt til dialogmøder, oplyser Kalundborg Forsyning i en pressemeddelelse.

Kalundborg Forsyning vil i samarbejde med Kalundborg Kommune udrulle et stort projekt angående ejendomme i separatkloakerede områder og undersøge, om disse er blevet korrekt tilsluttet. Projektet starter i Kærby, Rørby og Engvejskvarteret i Kalundborg. 

Kalundborg Forsyning har gennem de seneste mange år investeret betydelige ressourcer i såkaldte to- stregs-systemer, også kendt som separatkloakering, hvor regnvand og spildevand føres gennem separate rør. Nu vil forsyningen i samarbejde med kommunen følge op på, om ejendommene i kommunen er korrekt tilsluttet.

- Vi oplever en stigende mængde regnvand i vores kloakledninger, og vi må erkende, at der ikke er plads til både spildevand og den store mængde regnvand, som ender i vores ledninger. Derfor må vi gøre, hvad vi kan for at lede regnvandet væk fra spildevandsledningerne, siger Heidi Braae, kloakmester og projektleder hos Kalundborg Forsyning, som skal lede projektet omkring separatkloakerede områder.

- Vi iværksætter dette projekt for at undgå overløb ved kraftige regnskyl, og desuden betaler alle borgere for det unødvendige vand, altså regnvand, som ledes til renseanlæg og efterfølgende Dette kan vi minimere ved at følge op på og få alle ejendomme i disse områder er korrekt tilsluttet, tilføjer hun.

Dialogmøder med borgerne

Alle berørte borgere vil indkaldes til dialogmøder, hvor de vil få information om projektets omfang og hvordan deres ejendomme vil blive berørt. Kalundborg Kommune vil også udstede påbud, hvilket almindeligvis giver de berørte borgere 6 måneder fra udstedelsen til at få bragt det i orden, men fordi der er tale om ældre separeringer, kan denne frist blive forlænget.

- Vi ser, at omkring 60 procent af borgerne i disse områder ikke har fået det bragt i orden. Derfor vil der blive udstedt påbud, men det er vigtigt, at borgerne forstår, at dette er en reel forbedring af deres ejendom. Derfor vil vi også invitere til dialog med banker og lokale ejendomsmæglere, så alle er grundigt informeret om processen. Erfaringen viser, at dette er den mest gnidningsfrie måde at gennemføre det på, siger Heidi Braae.

Projektet starter i Kærby, Rørby og Engvejskvarteret i Kalundborg, men henover 2024 vil flere separatkloakerede områder blive inddraget.

Del