Første spadestik i Havnsø

Endelig langt om længe, kan det tilføjes – når man som hurtigtarbejdende frivillig er lidt utålmodig – gik byggeriet af toiletbygningen på Værftet i gang.

Første spadestik i Havnsø
Bedste (Grete Jørgensen), der tog første spadestik og formand for Værftet i Havnsø, Olejørk Olsen. Foto: Michael Reinhardt.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Fredag blev byggeriet af toiletbygningen på Værftet i Havnsø officielt sat i gang. Byens “Bedste” på 95 år - og en flittig gæst på Værftet - fik fornøjelsen af at foretage det symbolske første spadestik til byggeriet på værftgrunden.

Endelig langt om længe, kan det tilføjes – når man som hurtigtarbejdende frivillig er lidt utålmodig – gik byggeriet af toiletbygningen på Værftet i gang fredag, da bedste tog det første spadestik hertil. Der er ikke mange i Havnsø der ved, hvem Grete Jørgensen er, men når hun omtales og tiltales Bedste, er de fleste med.

Bedste har boet i Havnsø i 30 år, er kommet i byen i mere end 60 år, og er still going strong. Tæt på baren i Værftet står en høj stol med påsriften “Bedstes stol”. Her troner den 95-årige, når hun ikke træder spaden i bund udenfor, og herfra skåles, snakkes og grines. Overvåget af Værftets formand Olejørk Olsen lykkes det Bedste at få den hjemmeforgyldte spade i den hårde jord, og smilene voksede på de mange ansigter, der fulgte handlingen.

Umiddelbart efter et lille traktement rykkede lidt yngre kræfter fra entreprenørfirmaet Kentto ind med gravko og påbegyndte klargøring til støbning af fundament og kloarkering. Denne vigtige del af arbejdet betales med midler fra Nordea-fonden. Det øvrige byggeri, der blandt andet omfatter tømrer-, vvs- og elektrikerarbejde, udført primært af lokale håndværkerfirmaer. Heriblandt Havnsø Tømrer- og snedker, Havnsø Blindkilde og Svebølle Energi & Service.

En opslidende proces

“Det har på mange måder været en opslidende proces at nå så langt, som vi er i dag, men det glemmer man nærmest, når målet er inden for rækkevidde. Værftets arkitekt, som havde tegnet projektet i 2019 og indgivet ansøgning om byggetilladelse og ibrugtagning til Kalundborg Kommune i december samme år, døde kort tid efter, og sagen strandede, da arkitektens personlige NemId var involveret. Jeg overtog det videre ansøgningsforløb, og med god hjælp fra medarbejdere hos Plan & Byg fik vi fremtryllet de indleverede tegninger og beskrivelser, og jeg kunne rette enkelte tegninger til for at genoptage ansøgningen,” fortæller Michael Reinhardt fra bestyrelsen, og fortsætter: ”Kommunikationen med kommunen viste sig at være lidt op ad bakke, da Værftets ansøgning formodentlig ikke lå øverst i bunken, og sled på min tålmodighed. Men endelig i marts 2021 forelå byggetilladelsen med en hel del forbehold, hvilket er normal procedure, men med god hjælp fra den byggesagskyndige hos kommunen, nåede vi i mål med alle formaliteter.

Så langt så godt. Nu skulle der findes penge i omegnen af en halv million, og jeg skulle forsøge mig som fundraiser. Tilbygningsprojektet kaldtes  “Kronen på Værftet”, og en i øvrigt munter tone var en del af strategien i formuleringen af projektet. Med hjælp fra Væksthuset i Havnsø fik bestyrelsen hurtigt tilsagn fra Nordea-fonden.

Dernæst gik jeg i gang med en omfattende ansøgning til Underværker/Realdania. Anstrengelserne bar frugt, og i løbet af maj 2022 fik vi tilsagn om 400.000 fra Realdania. Herefter overgav jeg det videre arbejde til vores formand Olejørk Olsen, tovholder Lone-Bech Wennergren og arkitekt Stig Løcke. Det viste sig, at tilsagnet fra Realdania skulle igennem endnu en godkendelsesprocedure, og først for tre uger siden kom den endelige godkendelse af fonds-bevillingen, fortæller Michael Reinhardt.

Tre år senere

Godt tre år efter de indledende øvelser kunne Bedste, fredag den 10. februar, stikke spaden i den vinterkolde jord. Der satses nu på, at byggeplanen kan overholdes, og at nye toiletter er klar til brug i god tid inden det store sommer-rykind i Havnsø. Herefter kan den aktive bestyrelse for Værftet og andre ildsjæle begynde at spejde efter nye projekter til gavn og glæde for både Værftet og byen.

Værftet er byens centrale uformelle samlingssted samt forsamlingshus, kulturhus, spillested, og meget andet. I torsdags afholdtes fx første møde i bestræbelserne på at etablere Havnsø Revy.

På Værftets hjemmeside, vrft.dk og i deres Facebook-gruppe kan man se opslag om koncerter og andre arrangementer.

Del