Første nedlukning af skole i Kalundborg

COVID-19: Skolen har fået påbud om, at holde lukket i hele uge 48 grundet det høje smittetal blandt skolens elever.

Første nedlukning af skole i Kalundborg Kalundborg Friskole lukker ned i uge 48. Her skolen fra en sommerdag, da der ikke var restriktioner. Arkivfoto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

COVID-19: Kalundborg Friskole har fået påbud om, at holde skolen lukket i hele uge 48 grundet det høje smittetal blandt skolens elever. Skolens ledelse har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som altså har meddelt skoleleder René Tholander, at skolen skal være lukket fra mandag den 29. november i uge 48 og ugen ud i et forsøg på, at bryde smittekæden.

Kalundborg Friskole har fået påbud om, at lukke ned i hele uge 48, dog er skolens 8. klasse i skole, da de allerede har været hjemsendt en uge grundet, at mange elever i denne klasse var smittede.

”De vurderer, at det er ukontrollabelt, som det ser ud nu. Det er jo en sjældenhed, at de lukker skolerne, så forløbet er grundigt behandlet i styrelsen. Påbuddet gælder frem til den 5. dec., og så må vi se, om det skal forlænges, eller ikke er nødvendigt. Jeg er jævnlig i kontakt med smitteopsporingen i løbet af ugen,” fortæller skoleleder René Tholander, og fortsætter: ”Vi havde set, hvad vej vinden blæste, så vi er klar med en plan. Vi tror og håber, at det kun er denne ene uge, så undervisningen kommer til at foregå med færrest mulige ændringer for både børn og personale. Det vil sige hjemmefra efter det normale skema. 8. klasse møder på skolen til deres normale skema, da de jo har været hjemsendt ugen før, da vi vurderede, at det var nødvendigt netop pga. højt smittetal i den klasse.”

 Den korrekte beslutning

Skolens ledelse og ansatte er ikke i tvivl om, hvorvidt det er den korrekte beslutning, at man tager en uge med hjemmeundervisning, hvor man forhåbentlig kan få stoppet smittekæden.

”Det er den rigtige beslutning, de har truffet. Jeg talte i fredags, og der var 101 elever, der var hjemme, dog inklusiv 8. klasse. Alle af den ene eller anden grund - Corona, ikke vaccineret og nær relation til smittede i form af forældre eller søskende eller grundet anden sygdom. Så er det næsten bedre, at alle gør det samme på samme tid,” fortæller René Tholander.

Frustrerende, at man bliver vejledt i øst og i vest

Rene Tholander fortæller, at det, der har været mest frustrerende i forløbet er, at forældre får divergerende oplysninger, når de ringer ind til en styrelse, så ellers burde havde styr på svarene.

”Man har ikke rigtig kunne stole på den rådgivning, som man har fået. Forældre har fået meget forskellige oplysninger, når de har søgt svar hos mennesker, der netop burde have det samme svar. Det er frustrerende at stå med. Først efter forrige weekend kom jeg i kontakt med nogle, der alle vidste, hvad de snakkede om. Men heldigvis har vi ikke haft nogle problemer med forældre. Vi har selvfølgelig nogle bekymrede forældre, og der har været pres på personalet. Der er jo også nogle, der ikke må blive smittet af hensyn til nogle hjemme i husstanden,” siger René Tholander. 

Nødpasning

Der vil være nødpasning på skolen for elever i børnehaveklassen til 4. klasse i SFO’ens normale åbningstid. Skolen opfordrer dog til at begrænse brugen af tilbuddet mest muligt for netop, at hjælpe med at få brudt smittekæderne.

René Tholander takker forældrene på skolen for den store opbakning trods vejledninger i øst og vest, og han håber, at børnene snart er tilbage på skolen igen.

”Vi glæder os til at se alle børnene igen, og vi håber, at klasserne kan nå at få en december med masser af julehygge på trods,” siger René Tholander.

Da beslutningen lørdag blev truffet om, at lukke Kalundborg friskole ned i uge 48, var der, på det tidspunkt, 35 elever og to ansatte, der var smittet med corona. Der er kommet nogle stykker til henover weekenden, og et par stykker var falsk positive. Derudover er der forældre og søskende, der ligeledes er smittede.

Del