Foreninger kan søge tilskud fra lokalforeningspuljen

Har din lokalforening brug for støtte til foreningens friluftsaktiviteter? Eller har I idéer til, hvordan man kan udvikle nye muligheder for at opleve naturen?

Foreninger kan søge tilskud fra lokalforeningspuljen
Det er nu muligt for lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer at søge om tilskud.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Det er nu muligt for lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer at søge om tilskud til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv.

Har din lokalforening brug for støtte til foreningens friluftsaktiviteter? Eller har I idéer til, hvordan man kan udvikle nye muligheder for at opleve naturen? Så kan I måske søge om tilskud fra Friluftsrådets Lokalforeningspulje.

Lokale foreninger kan søge støtte på op til 40.000 kroner til aktiviteter, materialer eller faciliteter, der kan styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Der er ansøgningsfrist den 22. Maj 2023.

“Vi er glade for, at vi med Lokalforeningspuljen kan hjælpe de lokale ildsjæle I de frivillige foreninger rundt omkring I landet, som gør en kæmpe indsats for friluftslivet. Det er relativt små beløb, der gør en stor forskel ude I lokalsamfundene,” siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Nemt at søge og hurtigt svar

Man kan både søge om tilskud til foreningens eksisterende aktiviteter inden for friluftsliv og nye initiativer, for eksempel opstart af nye aktiviteter, aktiviteter for andre målgrupper eller synlighed og tilgængelighed i lokalsamfundet.

"Det er nemt at søge om tilskud fra Lokalforeningspuljen. Der er ikke så mange krav og kriterier, som ansøgningen skal leve op til, og man kan forvente svar senest seks uger efter ansøgningsfristen. Så det kan være en god mulighed for at give sin forening et løft, hvad enten det er til eksisterende aktiviteter eller nye initiativer," siger Winni Grosbøll.

For at søge friluftslivets lokalforeningspulje skal foreningen være tilknyttet en af de mere end 80 organisationer, som er medlem af Friluftsrådet. I 2022 blev der blandt andet givet tilskud til jagtforeninger, faldskærmsklubber, havhaveforeninger, kajakklubber, lystfiskerforeninger, spejdergrupper, modelflyveklubber, rollespilsforeninger og mange andre.

Tilskud til det frivillige foreningsliv

Lokalforeningspuljen uddeles en gang om året, og blev efter politisk aftale oprettet i 2018. Siden da har i alt 330 forskellige foreninger i 85 af landets kommuner fået tilskud fra Lokalforeningspuljen til friluftsliv.

Otte hovedorganisationer inden for det frivillige foreningsliv er udpeget som puljeansvarlige for hver deres pulje. Friluftsrådet er udpeget som ansvarlig for en pulje til friluftsforeninger på cirka 2,5 mio. kr. årligt. Foreninger, der i det indeværende kalenderår har fået støtte fra én af puljerne under Spillehalsmidlerne, for eksempel fra DUF eller DIF/DGI, kan ikke søge puljen.

Man kan læse mere om, hvordan du søger på friluftsraadet.dk/lokalforeningspuljen

Del