Forebyggende projekt om bedre trivsel for børn er skudt til hjørne

Dorte Slott Friis har i mange år haft heste, hvor flere piger kom hos hende for at ride. Piger der i mange tilfælde havde det lidt svært med skolen. Det gav hende ideen til et forløb med børn og unge, som har det svært.

Forebyggende projekt om bedre trivsel for børn er skudt til hjørne
Dorte Slott Friis håber hendes projekt med at hjælpe børn og unge kommer i gang i gen. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Forældre og børn i artiklen har ønsket at være anonyme, men navne er redaktionen bekendt.

Et pilotprojekt som handlede om forebyggelse af trivsel blandt børn og unge har været en stor succes, men Kalundborg Kommune har skudt projektet til hjørne i første omgang. Det ærgrer Dorte Slott Friis, som stod bag ideen.

Et pilotprojekt som handlede om forebyggelse af trivsel blandt børn og unge har været en stor succes. Der er bl.a. arbejdet med kropssprog sammen med heste og deltagerne har italesat og øvet sig på, hvordan man siger til og fra.

Det er Dorte Slott Friis fra Kalundborg, som står bag projektet. Hun har mange års erfaring som politibetjent bl.a. med forebyggende arbejde.

Dorte Slott Friis har i mange år haft heste, hvor flere piger kom hos hende for at ride. Piger der i mange tilfælde havde det lidt svært med skolen. Det gav hende ideen til et forløb med børn og unge, som har det svært. Forløbet startede hun op sammen med Kalundborg Kommune.

”Flere af de piger er efterfølgende kommet og har sagt, at de snakke, vi har haft sammen omkring trivsel i skolen, udfordring med venner og veninder, har været uvurderlige for dem og har sagt, at hvis de ikke havde haft mig, så vidste de simpelthen ikke, hvor de var endt henne. Det synes jeg er tankevækkende,” fortæller Dorte Slott Friis, og fortsætter: ”Efter at have arbejdet i 34 år som politibetjent, de 22 år med forebyggende arbejde, som jeg brænder rigtigt meget for, blev jeg pensioneret på grund af en skade. Men jeg synes det var for tidligt at gå helt på pension, derfor gik jeg videre med ideen om at lave et projekt omkring mine heste og børn og unge med trivselsproblemer.”

Dorte Slott Friis tog derfor fat i Børn- og Familieafdelingen i Kalundborg Kommune, som sagde ja til at starte et pilotprojekt.

Projektet startede op i efteråret 2022, hvor Dorte Slott Friis var rundt på skolerne i Kalundborg for at fortælle om sin ide. Herefter har skolelederne prikket de børn ud, som havde svært ved at finde venner, som trak sig fra fællesskabet og som havde meget fravær.

”Det var et rent forebyggende projekt, der var ikke tale om børn som i forvejen havde en sag hos kommunen, men børn som af den ene eller anden grund havde ondt i maven og var usikre på at komme i skole. Jeg synes ideen var god, og jeg vidste, at det virkede - og for de børn som har været igennem projektet, er resultatet over al forventning,” fortæller Dorte Slott Friis, og fortsætter: ”Børnene har været meget åbne fra dag et, de har rakt ud og sagt ja til, at der var en som ville hjælpe dem. Det har været en kæmpe succes, og børnene har flyttet sig helt vildt.”

Det er bl.a. kropssproget over for hesten, som har gjort en forskel. Hvis ikke de unge viser, at det er dem, som bestemmer, tager hesten over, oplyser Dorte Slott Friis.

Mange børn har det sådan, at de trækker sig fra fællesskabet, så venter de på, at der skal komme nogen og sige, om de skal lege, men det sker bare ikke. Det, jeg har gjort meget ud af at fortælle er, at ændringen skal komme fra en selv, man kan ikke ændre de andre, men vi kan ændre måden vi selv er på, og det er vigtigt, at børnene forstår det, at ændringen skal komme fra dem selv.”

Forældre: Har været en stor succes

En række forældre er ikke i tvivl om, at pilotprojektet har ændret deres børn og unge.

”At mit barn har været med i projektet, har gjort, at hun nu selv laver legeaftaler i skolen og selv går i skole om morgenen. Det kunne hun ikke før. Hun rækker også hånden op i skolen nu, det gjorde hun heller ikke før. Hun er simpelthen så glad for Dorte,” fortæller den ene forælder.

En anden forælder siger: ”Min pige var den stille i klassen, og var ret tit ked af det og kom hjem og fortalte, at hun ikke kunne være med i grupperne i klassen. Vi sagde så ja til at være med i pilotprojektet, og hun er helt klart blevet mere modig."

”En stille pige og mobning i klassen, så derfor har det været en stor succes at vores datter har fået lov til at være med i Dortes projekt,” fortæller en tredje forælder.

Og enndu er forælder har rosende ord om projektet og siger, ”Vi er overrasket over hvor meget Dorte har gjort for vores datter på kun et halvt år. Vores 12-årige datter var et rigtigt svært sted i hendes liv hvor hun havde svært ved alt, hun kunne ikke engang gå på toilettet selv og havde rigtigt dårligt selvværd, og det har Dorte været super god til at navigere igennem. Vores datter er blevet en helt anden pige, det har været guld værd."

I alt 15 børn har været igennem forløbet på hver 12 uger i løbet af et år, men nu er projektet stoppet, politikerne har sagt nej til at fortsætte, og det ærgrer Dorte Slott Friis.

”Jeg forstår ikke, at man ikke vil lave noget forebyggende arbejde i stedet for at vente til den unge bliver en sag i kommunen,” siger hun, og fortsætter: ”Man søgte fra Børn- og Familieafdelingen om forlængelse af projektet - men politikerne sagde nej - uden at have spurgt nærmere ind til projektet.”

Børnene har udfærdiget skemaer omkring deres trivsel. Således, at der findes dokumentation for, hvordan børnene flyttede sig på tre parametre - egen trivsel, familien og skole/venner.

Børnenes forældre har skrevet under på, at disse skemaer må bruges til dokumentation til brug for Kalundborg Kommune. Dokumentationen er desværre ikke blevet vist til politikerne, ifølge Dorte Slott Friis.

Der er håb for, at projektet kan fortsætte

Grunden til, at pilotprojektet er skudt til hjørne er, at det sidste år var sat på som et punkt i forbindelse med kommunens budgetseminar, men politikerne sendte det tilbage, da de var sikre på, at det var et projekt, som var i gang. Politikerne var ikke opmærksomme på, at der var tale om et pilotprojekt med en udløbsdato, derfor er der ikke sat penge af i budgettet for i år. Men Henriette Ergemann, formand for Børn- og Familieudvalget, mener, at pengene skal findes, så projektet kan fortsætte.

”Jeg har hørt, at der er kommet rigtigt gode resultater ud af pilotprojektet. Jeg er blevet kontaktet af flere forældre, som fortæller om, hvor meget de unge har flyttet sig. Samtidig er det forholdsvis billigt, så jeg tager det op i udvalget og prøver at finde en løsning, om ikke før så tager jeg det med til budgetseminaret for næste år,” fortæller Henriette Ergemann.

Projektet fortsætter for egne midler

En række forældre har valgt at deres børn og unge fortsætter med ridning, men hos Henriette Roved i Vollerup, som har perfekte forhold til både heste og de unge. Hun har tidligere, med stor succes, hjulpet bl.a. elever fra Kathøjskolen, som havde ridning som valgfag.

”Flere af eleverne var meget udfordret, men jeg oplevede, at så snart de kom ud af bussen, faldt masken og så havde de noget fælles, nemlig hestene,” fortæller Henriette Roved, som er glad for, at hun kan være med til at hjælpe de unge.

Henriette Roved er i øvrigt veninde til Dorte Slott Friis, og har været med på sidelinjen under pilotprojektet.

Del